Får man använda en teleskopbatong i självförsvar?

Hej! Jag läste en artikel idag i DN om en man i 70 årsålder som blev hotad med pistol och misshandlad i sin bil. Jag ställer mig en fråga. Jag är 67 år kroppen värker. Vad har jag för rättigheter vad gäller självförsvar? Jag funderar på att skaffa mig en bättre teleskopbatong för att försvara mig och min fru. Besökte en relevant hemsida för det. Där läste texten att det är bara ordningsvakter och poliser som får använda en sådan på offentlig plats. Jag vill ogärna låta mig bli rånad och misshandlad. Så vad är det som gäller ? Kan jag skaffa mig en teleskopbatong att använda i självförsvar? Eller vad är ok i lagens mening? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du dels undrar huruvida det är lagligt att bära en teleskopbatong, och dels huruvida det hade varit lagligt att använda den i självförsvar. För att besvara din fråga kommer jag hänvisa till bestämmelser i brottsbalken (BrB) och knivlagen.


Är det lagligt att införskaffa och bära en teleskopbatong?

Föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats,  inom skolområde för grundskola eller gymnasieskola eller i fordon på allmän plats (1 § knivlagen). Expanderbara batonger, det som också kallas teleskopbatonger, anses falla under objekt som den nyss nämnda bestämmelsen tar sikte på. Det som ska nämnas är att detta inte är förbud mot att köpa eller inneha en teleskopbatong i t.ex hemmet.


Får man använda en teleskopbatong i självförsvar?

Den som blir angripen har rätt till s.k nödvärn, det som närmast kan beskrivas som självförsvar. En gärning som någon begår i nödvärn är endast ett brott om det med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig (24 kap. 1 § BrB). Det är alltså tillåtet att använda sig av självförsvar såtillvida man inte agerar oförsvarligt. Vad som anses som vara en befogad mängd våld kan sägas utgöra det våld som är nödvändigt för att avvärja angreppet. För att ha rätt att försvara dig själv med en teleskopbatong kommer det förmodligen krävas att du blir utsatt för ett livshotande angrepp, t.ex där det förekommer flera gärningsmän eller där gärningsmannen själv är beväpnad. I det fall domstolen anser att du inte hade rätt till nödvärn är det sannolikt att du döms för exempelvis misshandel eller dråp om våldet resulterar i död.


Sammanfattningsvis kan det sägas att det är brottsligt att bära en teleskopbatong på offentliga platser, och i det fall en sådan används i en motvärn situation kan straffansvar för brott mot knivlagen sannolikt aktualiseras. Därtill kommer det krävas att du blir utsatt för ett mycket allvarligt angrepp för att det ska anses försvarligt att gå till motvärn med en teleskopbatong.


Jag hoppas mitt svar har kunnat bringa lite klarhet i situationen, annars är du självklart välkommen att återkomma till oss.

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”