FrågaKOMMERSIELL RÄTTReklam och marknadsföring24/05/2022

Får man använda en bild på någon i reklam utan personens samtycke?

1. Din fotograferande kompis frågade om du vill ställa upp på ett par porträttbilder så att hen kunde få träna lite. Två år senare ser du din bild i en reklam för ett sminkföretag som du verkligen inte vill förknippas med och det visar sig att din kompis sålt bilden till dem. Är detta lagligt? Kan du rent juridisk tvinga dem att sluta använda bilden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta aktualiserar lagen om namn och bild i reklam. Ett företag får inte vid marknadsföring av en vara, tjänst eller liknande använda en bild på en person utan personens samtycke (1 § lag om namn och bild). Den som bryter mot detta med uppsåt eller oaktsamhet döms till böter (2 § lag om namn och bild). I detta fall vet vi inte om kompisen t.ex. har ljugit för företaget att samtycke från dig fanns, men det är sannolikt att företaget kan anses varit oaktsamma genom att exempelvis inte ha dubbelkollat med dig för att se om detta stämmer. Angående kompisen som sålde bilden utan att innan hämta samtycke kan det hävdas att denne har medverkat till den otillåtna gärningen (2 § andra stycket lag om namn och bild) vilket ska bedömas enligt brottsbalken (23 kap. 4 BrB). Kompisen kan i varje fall anses ha främjat den otillåtna gärningen genom dåd, d.v.s genom medhjälp och kan således också ådömas ansvar. Du kan kräva att företaget ska sluta använda bilden genom att bilden t.ex. ska ändras eller förstöras (4 § lag om namn och bild).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Filippa ErikssonRådgivare