Får man använda blåljus eller överskrida hastighetsbegränsningen vid nödsituationer?

FRÅGA
Jag är medveten om att använda blåljus inte är lagligt för annan än polis/ambulans, men finns det undantag i lagen som gör att om man ska ta en person med livshotande skador till sjukhus och använde det skulle det faktum att man gör det för att snabbare komma fram och därmed öka personens risk för överlevnad göra att det inte skulle vara olagligt? Och om det fortfarande skulle vara olagligt hur skulle motivet påverka domen? Skulle det vara tillåtet att köra över hastighetsbegränsningen? Undrar även ifall det finns något en privatperson kan göra lagligt som skulle kunna hjälpa för att komma fram snabbare? Kommer själv på att polis ibland har lett bilar med skadade för att ge fri väg men det hjälper endast om det finns polis närmare än ambulans, möjligtvis att radio skulle kunna kontakts för att meddela om situationen för andra förare, men det kanske finns något mer självklart som jag missat.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det är precis som du skriver bara utryckningsfordon som får använda blåljus. Om du skulle använda dem på din bil gör du dig skyldig till brottet föregivande av allmän ställning, vilket kan ge fängelse i högst sex månader (17 kap. 15 § BrB).

Om du överskrider hastighetsbegränsingen på en väg bryter du mot 3 kap. 17 § TrafF, vilket kan ge penningböter (14 kap. 3 § TrafF). Skulle du dessutom i väsentlig mån brista i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna kan du dömas för vårdslöshet i trafik till dagsböter (1 § TBL).

Med detta sagt så finns det en undantagsregel som gör det möjligt att gå fri ifrån ansvar trots att du gjort dig skyldig till brott. Om fara hotar liv eller hälsa föreligger nöd, och en gärning som begås i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig (24 kap. 4 § BrB). Detta innebär att om man exempelvis färdas med en person med hjärtstillestånd, akut blödning eller andra akuta tillstånd som hotar liv eller hälsa så kan du gå fri ifrån ansvar, beroende på hur allvarlig den brottsliga gärningen du begår är. Så länge du inte skadar någon annan har jag svårt att se att du skulle dömas till ansvar för användande av blåljus eller hastighetsöverträdelse om du har en passagerare med ett akut tillstånd i bilen.

Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97679)