Får man anta politiska uppdrag under arbetstid?

Vad går först, politiska uppdrag eller beordrad övertid från en arbetsgivare?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har alltid rätt att få beviljad tjänstledighet för politiska uppdrag. Det är dock viktigt att du ansöker och får ansökan beviljad av din arbetsgivare. Beroende på det politiska uppdragets art så regleras rättigheten till tjänstledighet i olika lagar. 

Om det är ett uppdrag som ledamot i Sveriges Riksdag så är det 6 kap 2 § i regeringsformen som klargör att ett statsråd inte får inneha någon annan anställning och därmed implicit har rätt till att få tjänstledighet beviljad av nuvarande arbetsgivare.  Rör det sig om ett uppdrag inom kommunen eller landstinget så har du rätt till ledighet i den mån det behövs för att du ska kunna vara närvarande vid möten, resor och utöver det kunna få tillräckligt med dygnsvila, enligt 4 kap 11 § kommunallagen.

Sammanfattningsvis har du alltså rätt att få beviljad ledighet från ditt arbete för att kunna fullgöra ett politiskt uppdrag och därmed kan det gå före arbetet. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen.

Siva ArifRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”