FrågaOFFENTLIG RÄTTFörsäkringskassan28/06/2022

Får man A-kassa för arbete utfört i utländska bolag?

Får man A-kassa för arbete utfört i utländska bolag?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på var du jobbar.  Du kan inte omfattas av två länders socialförsäkringslagstiftning samtidigt. Vilken ersättning du kan få och vilka sociala avgifter du eller din arbetsgivare ska betala varierar mellan olika länder. Det korta svaret på din fråga är att du generellt sett måste bo och arbeta i Sverige för att kunna få ersättning från svensk a-kassa. Det viktiga är således var du har din vistelse eller var bolaget har sitt säte och inte huruvida bolaget är utländskt eller inte. I svaret på frågan hänvisar jag till lagen om arbetslöshetsförsäkring. Se även Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004

Rätten till a-kassa

Till att börja med består arbetslöshetsförsäkringen av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring, (4 § lagen om arbetslöshetsförsäkring). I övrigt finns det även ett arbetsvillkor som måste uppfyllas för att du ska kunna få ersättning från a-kassan, (12 § lagen om arbetslöshetsförsäkring). Ett av följande två villkor måste vara uppfyllt.

  • Under det senaste året har du arbetat minst 6 månader med minst 60 timmar per månad.
  • Under det senaste året har du arbetat minst 420 timmar under 6 månader i följd med minst 40 timmar i varje månad (observera att dessa villkorspunkter kommer att ändras 2023-01-02, se lagen). 

Med arbete avses all sorts förvärvsarbete, oavsett omfattning. Arbetet räknas efter var du fysiskt befinner dig, även om din arbetsgivare eller uppdragsgivare är i ett annat land. Du som bor i Sverige och arbetar i minst två olika länder inom EU/EES eller i Schweiz, ska anmäla det till Försäkringskassan. De kan då utreda vilket lands socialförsäkringslagstiftning som du ska omfattas av. Jag rekommenderar dig därför att kontakta Försäkringskassan i första hand för att få exakt svar på din fråga. 

Vilket lands regler gäller?

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz kan arbeta utan arbetstillstånd i andra EU-länder och få ersättning vid arbetslöshet enligt reglerna i landet du arbetar i. Det finns dock ett undantag för om du blivit utsänd av sin svenska arbetsgivare för att jobba utomlands, då gäller fortfarande svenska lagar och regler om a-kassa.

Om du arbetar i ett annat europeiskt land än Sverige eller Danmark blir du automatiskt medlem i landets a-kassa då du tjänar pengar och betalar skatt i det landet. Grundregeln är alltså att du ska vara medlem i en a-kassa i landet du arbetar i. Det är därför även det landets a-kassa som ansvarar för att ge dig arbetslöshetsersättning om du skulle bli arbetslös.

Möjligheten till ersättning vid arbete hos utländskt bolag

För dig som är anställd av en svensk arbetsgivare och utför arbetet utomlands så påverkas ditt möjlighet till ersättning av din anställningsform och om din arbetsgivare i Sverige är statlig, offentlig eller om du betraktas som utsänd. Utöver detta kan vilket land du utför arbetet i ha betydelse för rätten till a-kassa. 

Hoppas att du fick lite svar på vägen! Du får gärna återkomma till oss med fler detaljer gällande arbetet för mer utförlig redogörelse om vad som gäller i just din situation, alternativt vända dig till Försäkringskassan direkt. 

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare