Får målsäganden ta del av förundersökning?

2018-01-16 i Förundersökning
FRÅGA
offret vill ta del av den misstänktes förundersökningsmaterial då offret misstänker att denne ljuger.Den misstänkte får ju tillgång till offrets material men hur får offret veta vad som den misstänkte svarat.Är ju av stor betydelse att få veta om en förundersöknings läggs ner på grund av lögner som kanske kan motbevisas om offret får veta om det. Ska ju också kunna motiveras vid en överklagan och då måste offret veta vad som den misstänkte sagt
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Som huvudregel är alla allmänna handlingar offentliga, vilket följer av offentlighetsprincipen. Det finns dock vissa regler om sekretess som kan begränsa rätten att ta del av allmänna handlingar, vilket i praktiken betyder att de inte får lämnas ut till allmänheten.

När det gäller förundersökningar kan det under vissa förhållanden föreligga förundersökningssekretess. I sådana fall får förundersökningsmaterialet inte lämnas ut. Förundersökningssekretess föreligger exempelvis om det antas att ett utlämnande kan försvåra eller skada utredningsarbetet eller rättsprocessen. I vissa fall kan det råda förundersökningssekretess även efter det att åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen, vilket alltså innebär att målsägandens rätt att ta del av förundersökningsmaterialet kan begränsas även då. Detta enligt 18 kap 1§ offentlighet- och sekretesslagen.

Sekretess gäller dock inte mot den som är part i ärendet utan denne har som utgångspunkt rätt till insyn, vilket innebär att materialet kan få lämnas ut till denne även om det egentligen råder sekretess, se 10 kap 3§ offentlighet- och sekretesslagen och 23 kap 18§ rättegångsbalken. Dessvärre är målsäganden inte part i målet under förundersökningsstadiet, vilket i sin tur betyder att denne inte heller har rätt till partsinsyn i förundersökningsmaterialet och kan få materialet utlämnat till sig på den grunden.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (574)
2021-12-31 Kallad till förhör. Vad gäller nu?
2021-12-19 Vad händer efter att en polisanmälan gjorts?
2021-12-09 Vad innebär det att kallas som misstänkt till ett förhör?
2021-12-08 Beslag av föremål som tillhör tredjeman i brottsutredning

Alla besvarade frågor (98657)