Får kusiner gifta sig?

FRÅGA
Hej Lawline!Jag har en rysk pojkvän som bor i Ryssland just nu. Vi har varit tillsammans i mer än 3 år och vi planerar att bosätta och gifta oss. Vi är kusiner, och vi vet att nära släkt inte får gifta sig, men undrar om just kusiner ingår i detta? Skulle detta kunna vara en faktor till nekat äktenskap, även om vi har bevis på att vårt förhållande är riktigt och inte falskt?Tack på förhand /En bekymrad tjej
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler kring äktenskap samt eventuella hinder mot äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB)

Äktenskapshinder
I äktenskapsbalken finns tre omständigheter som utgör hinder för att två personer ska få ingå äktenskap. Det första är att personer under arton år inte får ingå äktenskap (2 kap. 1 § ÄktB). Ett par får inte heller gifta sig om de är nära besläktade med varandra (2 kap. 3 § ÄktB). Nära besläktade innebär släktingar i rätt upp- och nedstigande led, att paret är kusiner utgör alltså inte ett hinder för äktenskap. Den sista omständigheten som utgör ett hinder är om någon eller båda av parterna som vill ingå i äktenskap redan har ett pågående äktenskap (2 kap. 4 § ÄktB).

Vad gäller i detta fallet
Eftersom ni inte är släkt i rätt upp- eller nedstigande led anses ni inte ha ett sådant släktskap som utgör äktenskapshinder. Omfattas ni inte att de andra två omständigheterna bör det inte föreligga några hinder för äktenskap enligt äktenskapsbalken.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1070)
2020-03-30 Äktenskapsförord eller gåvobrev?
2020-03-25 Makas rätt att förfoga över dement makes egendom (arv)
2020-03-24 Måste jag vara med och betala på min mans lån?
2020-03-18 Om man säljer enskild egendom- blir den nya egendomen också enskild?

Alla besvarade frågor (78501)