Får Kronofogden utmäta framtida arv?

2019-08-05 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej jag är i dagen man på 49 år som har haft ett eget företag som gick i konkurs, det var en enskild firma.Jag gjorde konkursen 2010 och fick skuldsanering sept 2015.Nu till min fråga, skuldsanering kräver att jag betalar arvet efter min far som har gått bort i år 2019 men i det arvet är det ju också arvet efter min mor som gick bort 1998.Har dom rätt att begära hela arvet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I arvet efter din far som avlidit i år ingår även arvet från din mor som avled innan din konkurs och före beslutet om skuldsanering. Jag tolkar din fråga som att du nu undrar om Kronofogdemyndigheten kan utmäta hela arvet, dvs. även arvet efter din mor.

Jag kommer i mitt svar först förklara vad Kronofogen får respektive inte får utmäta, och vad som gäller vid pågående skuldsanering. Därefter kommer jag gå in på om de har rätt att mäta ut ett framtida arv

Frågor om utmätning vid skuldsanering och Kronofogdens rätt att utmäta viss egendom finns i utsökningsbalken (UB) och i lagen om skuldsanering.

Vad får Kronofogden utmäta?

Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör en skuldsatt person för att kunna betala av de skulder personen har hos dem, det inkluderar även arv (4 kap. 2 § UB).

Egendom omfattar även lös egendom, exempelvis pengar som en person kommer få från arv. Utmätning förutsätter att det finns obetalda skulder. Kronofogden utmäter egendom som bedöms ha ett ekonomiskt värde och som den skuldsatte personen har hemma hos sig, eller vid tillfället förfogar över och därför presumeras vara ägare till (4 kap. 17 § UB).

Vid pågående skuldsanering

Du nämner i frågan att du har en pågående skuldsanering. Skuldsanering omfattar i princip alla den skuldsattes skulder. Vid skuldsanering upprättas en återbetalningsplan, utifrån den skuldsatte personens förmåga att kunna betala tillbaka skulder (29 § skuldsaneringslagen). Planen löper vanligtvis under fem år (34 § skuldsaneringslagen).

Om du under pågående skuldsanering kommer tilldelas ett framtida arv efter någon av dina föräldrar under denna tid kommer arvet ses som en förmögenhetstillgång. Beroende på hur stort arvet blir, kommer det påverka din förmåga att betala av dina skulder. Skulle bedömningen göras att det framtida arvet kommer leda till att dina ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras kan det leda till att ditt beslut om skuldsanering omprövas (48 § p.7 skuldsaneringslagen).

Det kan innebära att ditt beslut om skuldsanering kan ändras om en bedömning görs att du kommer kunna betala av större delen av dina skulder efter att du fått arvet. Bedömningen kan alltså leda till att arvet kommer tas i anspråk av Kronofogden (29 § skuldsaneringslagen).

Vad får Kronofogden inte utmäta?

Kronofogden får endast utmäta egendom om det inte finns undantag reglerat i lagen. Kronofogdemyndigheten får inte utmäta egendom som enligt föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas, vilket innebär att det inte får bli föremål för utmätning (5 kap. 5 § UB).

Om det i arvet efter dina föräldrar, finns ett testamente där de förordnat om att exempelvis din arvslott inte får bli föremål för utmätning, får inte Kronofogden eller andra borgenärer utmäta det. Förutsatt att ett testamente med sådant förbehåll finns, får du i egenskap av arvinge rätt till ditt arv, utan att det kan bli föremål för utmätning.

"Kan kronofogden gå in och fysiskt ta ett arv i pengar som jag väntar på?"

Kronofogden har alltså rätt att utmäta pengar som tillhör en gäldenär. Rätten att utmäta gäller även om gäldenären genom arv kommer få ärva pengar (4 kap. 2 § UB). Det innebär att Kronofogden har rätt att utmäta arv för att betala av restförda skulder.

Sammanfattning

Kronofogden har alltså rätt att utmäta eller kräva in pengar som du har fått, eller kommer att få ärva genom arv, om du har skulder. Kronofogden har rätt att utmäta all egendom som kan antas betala de fordringar som finns. Det framgår dock inte av din fråga om Kronofogden kommer behöva utmäta hela arvet från dina föräldrar för att täcka alla de skulder som finns eller delvis.

Undantaget är om dina föräldrar har förordnat att viss egendom som enligt föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas vidare. Det framgår inte av uppgifterna i din fråga om dina föräldrar hade upprättat ett sådant testamente eller vad du och Kronofogden i samband med skuldsanering, bestämde vad skuldsaneringen skulle innehålla m.m.

Om du känner att du behöver vidare hjälp med din frågeställning skulle jag råda dig ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig i ärendet och andra eventuella frågor. Du kan boka tid direkt här: https://lawline.se/boka

Hoppas dock att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80282)