Får jag vräka mina hyresgäster?

2017-08-01 i Hyresavtal
FRÅGA
Får jag lov att vräka mina hyresgäster pga vårdslöhet?Hyresgästerna har misskött sig på följande 10 punkter:* Satt in en diskbänk utan rör olovligt i vardagsrummet för tvagning och disk. Vardagsrummet har trägolv.* Rivit ner tapeter utan lov och vill inte slutföra tapetseringen.* Slängt fekalier i hushållssoporna* Tagit loss sommarstugans samtliga ytterfönster och lämnat dem utomhus på backen.* Ställt ut möbler på tomten så dom blivit fuktskadade.* Gått in på min tomt och tagit trädgårdsredskap utan att fråga.* Grävt en 4m2 grop framför sommarstugan.* Ställt pappersmuggar med spenatplantor på fönsterbrädan i trä. Pappmuggarna höll inte tätt utan vattnet trängde igenom ner på fönsterbrädan.* Vid upprepade tillfällen lämnat mina textilier utomhus flera dygn i regn. Bl.a en dunkudde.* Tagit loss mina madrasskydd och sovit i sängarna utan dessa.Om jag får vräka dem, hur lång uppsägningstid gäller? Omgående eller efter 3 månader?Vi har upprättat ett hyreskontrakt för fritidshus om 1 år. Det står ingenting om uppsägning i kontraktet. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du skriver inte huruvida du hyr ut som privatperson eller näringsidkare men jag tycker att det verkar som att det görs i egenskap av privatperson och att det är en bostad på din tomt som du hyr ut. I sådana fall är Lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig. Denna lag är ett komplement till Jordabalkens 12 kapitel och gäller när en privatperson hyr ut en egen bostadsrättslägenhet, ägarlägenhet, en- eller tvåfamiljshus eller något annat ägt boende under förutsättning att detta inte sker i näringsverksamhet. Enligt 3 § i denna lag får även ett tidsbestämt hyresavtal sägas upp i förtid, dock med uppsägningstid om minst 3 månader. Det speciella med lagen om uthyrning av egen bostad är att hyresgästen saknar så kallat besittningsskydd, det vill säga att fastän hyresavtalet sägs upp så kan hyresgästen på grund av besittningsskyddet ändå ha rätt att bo kvar i bostaden. Det gäller inte på samma sätt när man hyr ut en egen bostad då man som privatperson inte ska vara orolig att få tillbaka sin bostad om det skulle behövas. Du kan alltså säga upp dina hyresgäster med 3 månaders uppsägningstid, även utan särskilda skäl om det är så att din situation tillämpas under lagen om uthyrning av egen bostad.

Om det vore så att du och din situation inte omfattas av lagen om uthyrning av egen bostad, så är det istället den så kallade hyreslagen eller 12 kapitlet Jordabalken som är aktuellt. Enligt 12 kap 42 § JB kan hyresgästens rätt anses förverkad om man försummar sin vårdplikt, inte betalar hyran eller annat liknande. Hyresgästen måste dock ges möjlighet till rättelse, men inte längre tid än vad som är skäligt för att rätta sig. De olika punkter du nämner bör troligtvis omfattas av en sådan försummelse att man förverkat sin rätt, men det beror som alltid på den enskilda skadans karaktär och omfattning och bedömning om påföljd görs i varje enskilt fall. Att vräka en hyresgäst kan vara en långdragen process och därför rekommenderar jag dig att återkomma ifall du inte tror att lagen om uthyrning av egen bostad är aktuell för din del.

Hoppas du fick hjälp!

Med vänlig hälsning

Carolina Lundh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1588)
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid
2021-07-28 Uppsägningstid vid uthyrning av privatbostad

Alla besvarade frågor (94351)