Får jag veta varför han sitter häktad?

FRÅGA
Hej! Min kompis man är häktad sedan 1 vecka tillbaka. Kompisen har pratat med polisen och hans advokat men hon får inte veta varför han är häktad. Är det korrekt att man gör så och i så fall varför? Min kompis mår jättedåligt då hon inte vet varför han är häktad. När kan hon ta reda på varför han är häktad och hur gör hon? Hennes man har aldrig var föremål för något inom rättsväsendet tidigare. Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt min uppfattning av din fråga så undrar du om man har rätt att veta varför en person är häktad. Samt om det finns någon möjlighet att ta reda på sådan information. För att besvara din fråga kommer jag först och främst att kort redogöra för när häktning blir aktuellt, för att därefter besvara frågan om man kan ta del av häktningsbeslutet och på så sätt veta varför man är häktad.

Häktning

Häktning är ett frihetsberövande som sker innan åklagaren väljer att väcka åtal. För att tydliggöra att det är en väldigt ingripande åtgärd är det endast domstolen som har behörighet att fatta ett sådant beslut, 24 kap. 5 § RB. För att ett häktningsbeslut ska aktualiseras måste samtliga förutsättningar i 24 kap. 1 § RB vara uppfyllda.

Första kravet är att man på sannolika skäl ska vara misstänkt. Det är ett högt beviskrav som enkelt innebär att det vid en objektiv bedömning av omständigheterna så ska misstanken framstå som berättigad. För det andra ska det röra sig om ett brott som har 1 års fängelse i straffskalan, i svensk rätt är det väldigt många brott som omfattas av detta krav exempelvis stöld. För det tredje ska minst en av de s.k. häktningsskälen vara uppfyllda:

Risk för att man undandrar eller flyr lagföring eller straff. Risk för undanröjande av bevis eller försvåra sakens utredning Risk att man fortsätter med sig brottsliga verksamhet.

Slutligen ska häktning vara proportionerlig, det vill säga väga upp det intrång och men som häktning kan få för den misstänkta eller för något annat intresse.

Hur länge kan man vara häktad?

Häktningsbeslutet gäller under två veckor, har åklagaren inom den tiden inte väckt åtal ska en häktningsförhandling hållas med 2 veckors mellanrum, 24 kap. 18 § RB. Det finns ingen yttre gräns för hur länge man hållas häktad inom svensk rätt, detta är någon som flitigt har kritiserats av FN- Kommittén.

Det bör även påkallas att häktning kan kombineras med restriktioner som innebär att kontakten men omvärlden begränsas genom att den misstänkta exempelvis är isolerad och inte får ta kontakt med omvärlden, jfr. 24 kap. 5a § RB.

Får man veta varför man är häktad?

Den som sitter häktad har rätt att ta del av grunderna till varför, 24 kap. 9a § RB. Den s.k. insysrätten är omfattande och ovillkorlig, alltså kan den inte begränsas med motiveringen att det skulle skada utredningen. Dock gäller bestämmelsen uteslutande för den misstänkta och därigenom dennes försvarare, men ingen annan. För andra personer än den misstänkta, är det emellertid mycket mer begränsat att ta del av information som är relaterad till häktningsbeslutet, se 18 kap. 1 § OSL som stadgar att innan en förundersökning är avslutad är de inte allmänna handlingar. Därmed finns de ingen allmän rätt för var och en att ta del av varken förundersökningen eller annan angelägenhet som avser användning av tvångsmedel (häktning är ett sådant tvångsmedel).

För att sammanfatta det ovan sagda är häktning möjlig om de uppställda förutsättningarna för det är uppfyllda, detta oberoende av om man tidigare har/ inte har varit föremål för något inom rättsväsendet. Vidare finns det ingen yttre gräns för hur länge man kan vara häktad, men att en häktningsförhandling hålls med 2 veckors mellanrum.

Vad gäller rätten till information, har den misstänkta en ovillkorlig rätt att ta del av allting som tillförs utredningen. Detta är däremot inte en rättighet som tillkommer var och en, detta även om det är den misstänktes närstående. Med detta sagt kan din vän veta varför hennes man sitter häktad aningen genom honom, under förutsättning att det inte finns några restriktioner eller möjligtvis genom dennes försvarare.

Har du fler frågor är du välkommen att skicka in dem till oss på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (267)
2022-01-20 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt någon sitter på?
2021-12-12 Häktad utan försvarsadvovakt?
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?

Alla besvarade frågor (98575)