Får jag välja offentlig försvarare?

FRÅGA
HejJag har inte blivit dömd för något men det är situation som har uppstått.Har jag rätt att välja en offentlig försvarare om jag inte har råd med att anlita en själv? Får jag välja genom att uppge namn på den advokat som ska bli min offentliga försvarare?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har jag rätt till en offentlig försvarare?

Tillämplig lagstiftning när det gäller rätten till en advokat är rättegångsbalken (1942:740) (RB).

En person som är misstänkt för brott har i vissa fall rätt till en offentlig försvarare, det vill säga en försvarsadvokat som staten betalar kostnaden för. Den misstänktes ekonomiska förhållanden spelar egentligen ingen roll när det gäller rätten att få en sådan advokat, utan det är andra faktorer som spelar in. Vad som krävs för att en offentlig försvarare ska förordnas regleras i 21 kap. 3 § a RB. Där framgår att en offentlig försvarare ska förordnas om den misstänkte är frihetsberövad (anhållen eller häktad) eller om den misstänkte är misstänkt för ett brott där straffet är minst sex månaders fängelse. Vidare sägs det i 21 kap. 3 a § 2 st. RB att en offentlig försvarare därutöver ska förordnas om det behövs med hänsyn till utredningen om brottet, om det finns risk för annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden.

Om du har rätt till en offentlig försvarare kommer polisen med all sannolikhet att upplysa dig om detta. Om du inte får en offentlig försvarare kan du företrädas av en privat försvarare, men skillnaden blir då att du själv får stå för advokatkostnaderna (21 kap. 3 § RB).

Får jag välja försvarare?

Du kan själv välja en försvarsadvokat genom att uppge namn på den du vill ska bli din försvarare (21 kap. 5 § 2 st. RB). Du har också möjlighet att under rättsprocessen begära att din försvarare ska bytas ut om du så önskar (21 kap. 6 § RB).

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Linda Khalid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (127)
2021-10-03 Är målsägande skyldig att inställa sig vid huvudförhandling?
2021-09-29 Får man välja sin försvarare?
2021-09-14 Får jag välja offentlig försvarare?
2021-09-13 Väcka en talan i tingsrätt

Alla besvarade frågor (96596)