FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/06/2022

Får jag uttrycka mina åsikter om VAB utan att min arbetsgivare ingriper?

Hejsan och tack för ni besvarar min frågan här nedanför. Frågan handlar om VAB (Vård av sjukt barn). - Får man lova att prata öppet hur man känner kring ämnet VAB utan att behöva bli tystad av sitt företag? Jag vet att det är laglig rätt med VABa utan att företaget skall lägga sig i, men om jag som anställd blir påverkad och känner mig frustrerad så har jag väl rätt till att uttrycka mig? (Inte uttrycka sig i form av att ” Det är förj*vligt att de alltid är hemma, de borde göra något åt det ” ). Hoppas ni förstår hur jag tänker. Ha det gott!

Lawline svarar

 Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan uttrycka dig fritt om vad du känner om VAB överhuvudtaget. I Sverige har vi en grundlagsstadgad yttrandefrihet som innebär att var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad en rätt att i tal, skrift, eller bild, uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1 § regeringsformen samt artikel 10 EKMR). Detta innebär att den grundlagsstadgade yttrandefriheten enbart kan göras gällande gentemot det allmänna och det finns därför en skillnad på om du är offentligt anställd och privatanställd. När yttrandefriheten för offentliganställda endast får inskränkas genom bestämmelser i lag är inte yttrandefriheten för privatanställda lika skyddade. För privatanställda är inte yttrandefriheten lika stark på arbetet då lojalitetsplikten för arbetsgivaren oftast väger tyngre.  

I ditt fall handlar det dock om att du vill uttrycka dig om VAB och därför inte om företagets verksamhet. Hade det istället varit fråga om affärs- eller företagshemligheter hade det med största sannolikhet inte varit några problem för din arbetsgivare att inskränka din yttrandefrihet. Du vill istället prata om VAB som rör allmänheten generellt vilket inte är ett ämne som din arbetsgivare kan eller bör få ingripa i. I det samtalsämnet väger din yttrandefrihet tyngre än att någon med annan åsikt ska få tysta ner dig. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om du har ytterligare frågor är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.

Med vänliga hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare