Får jag tjuvkoppla en bil för att rädda ett barns liv?

FRÅGA
Hej Får man köra iväg (tjuvstarta) en bil vid akuta fall? T.ex behöver åka till sjukhuset snabbt med ett svårt sjukt späddbarn och min bil väggrar starta. Kan man då bli dömd för detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör ett eventuellt brott så kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).

Du kan bli dömd för brottet, men det beror på omständigheterna

I ditt fall handlar det primärt om att åberopa nödrätten, som är en rättfärdigande omständighet för ett i andra fall kriminaliserat brott (24 kap. 4 § BrB).

Paragrafen stadgar att "nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse".

Har du möjlighet att bevisa att barnet befunnit sig i sådan akut fara att det hotar barnets liv eller hälsa är det alltså möjligt att du skulle kunna bli friad för att ha tjuvkopplat en bil och kört iväg med denna på grund av att en rättfärdigande omständighet förelåg.

Situationen får dessutom inte vara sådan att det framstår som oförsvarligt att tjuvkoppla och köra iväg med en bil, exempelvis för att det funnits andra mindre skadliga medel att tillgå.

Straffrättskommittén har tidigare uttalat sig om att en nödhandling som utgångspunkt är försvarlig om den skada som hotar är väsentligt allvarligare än den som, vid tidpunkten för tjuvkopplandet av bilen, kunde beräknas följa av gärningen. Ett exempel är att det ansetts tillåtet att ta någon annans båt för att rädda en drunknande person.

Det beror helt enkelt på omständigheterna i det konkreta fallet.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt trevlig sommar!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97717)