Får jag tillbaka handpenning om jag ångrar köp?

2020-05-16 i Köplagen
FRÅGA
Hej !Jag har lagt 16000:- i handpenning på en bil men nu har vi ångrat oss.Bilsäljaren säger att vi inte har rätt att få tillbaka pengarna. Kan Ni hjälpa oss med vad som gäller?Vi har varit i kontakt med förra ägaren och han avrådde på det bestämdaste att vi ska köpa den bilen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar inte av frågan om ni varit i kontakt med ett företag eller av en privatperson, och besvarar därför frågan utifrån båda situationerna.

Om ni varit i kontakt och tänkt köpa bilen av en privatperson är köplagen (KöpL) den tillämpliga lagen, se 1 och 4 §§ KöpL. Lagen är inte tvingande, vilket innebär att du och säljaren har rätt att frångå lagen och avtala om andra villkor (se 3 § KöpL).

Hur frågor om "handpenning" ska regleras framgår inte av lagen. Sådana överenskommelser görs däremot ofta, och skälen till det är för att parterna ska ha en viss säkerhet för att vardera part fullgör sina förpliktelser enligt avtalet. Svaret på din fråga beror därför på vad ni egentligen har kommit överens om. Har t.ex. handpenningen erlagts som en sorts förskottsbetalning i samband med att köpet ingicks, eller har handpenningen snarare utgjort en säkerhet för att affären ska genomföras? Oavsett hur det ligger till ska dock sägas att en grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas, detta innebär en skyldighet för vardera part att hålla sin del av avtalet, i detta fall kan den skyldigheten sägas innefattat att du ska betala för bilen, medan säljaren ska leverera denna till dig.

Mitt råd är att studera avtalet, om det finns något skriftligt sådant. Det finns tyvärr ingenting i lagen som säger att handpenningen ska betalas tillbaka eller att ni har rätt att ångra ert köp utan anledning.

Om ni varit i kontakt och tänkt köpa bilen av ett företag är konsumentköplagens (KköpL) den tillämpliga lagen. Som konsument har du enligt 37§ KköpL rätt att avbeställa en vara innan den har avlämnats. Om du avbeställer varan innan den har avlämnats har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning av dig. Säljaren har däremot rätt till ersättning för särskilda kostnader som han kan ha haft i samband med köpet, dvs. för att ingå och fullgöra avtalet. Säljaren får också förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning om den är skälig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare i enlighet med vad som nyss redogjorts för, se 41§ KköpL.

Om ni avlagt handpenningen till ett företag har ni alltså möjlighet att häva köpa innan varan har levererats men ni riskerar att förlora handpenningen. Utgången i ert fall beror på om ni ingått ett skriftligt avtal med säljaren angående handpenningen och vad som står i det avtalet i övrigt.

Om inget avtal ingåtts är det upp till säljaren att bevisa att han lidit förlust, t.ex. p.g.a. att han inte kunnat sälja bilen till någon annan p.g.a. att den varit reserverad för försäljning till er. Hur stor den summan som säljaren får behålla beror helt på hur stor förlusten varit. Jag kan tyvärr inte ge dig något mer ingående svar på frågan utifrån den informationen jag har, utan svaret beror helt enkelt på hur eventuella avtal er emellan ser ut, men som utgångspunkt används "handpenning" som ett skydd för säljaren, och det kan därför vara svårt att få tillbaka erlagd handpenning vid ånger.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1366)
2021-06-09 Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?
2021-06-08 Fel vid försäljning av begagnad bil
2021-06-08 Försäljning av äldre bil på Blocket
2021-06-07 Säljaren dolde fel i varan, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93068)