Får jag ta ut mer i hyra om hyresgästen inrymmer fler personer i bostaden?

2017-10-02 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Vi hyr ut ett hus på 70 kvm till en kvinna och hennes tonårsson. Nu har hennes dotter och barnbarn flyttat hem till henne då hon blivit av med bostaden. Får de göra så? Det var ju inte det som var tänkt från början. Kan man som hyresvärd ta ut mer i hyra om det sker under en längre tid?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Jag utgår från att huset du hyr ut är privatägt. Villkoren för uthyrning regleras i sådana fall både av privatuthyrningslagen och 12 kap. jordabalken (JB), den så kallade "hyreslagen". Privatuthyrningslagen innehåller specialbestämmelser. Är frågan inte reglerad i privatuthyrningslagen tillämpas hyreslagen.

Varken privatuthyrningslagen eller hyreslagen innehåller regler som anger ett maxtak över hur många som får bo i en och samma bostad. I hyreslagen finns en regel som förbjuder hyresgästen att inrymma utomstående personer om det kan medföra men för dig som hyresvärd, se 12 kap. 41 § JB. Att några personer till flyttar in i huset är inte i sig en omständighet som anses medföra men.

Är det meningen att personerna ska bo där permanent är situationen delvis en annan. I sådana fall innebär inflytten en ändring av hyresvillkoren. Egentligen ska hyresgästen under sådana omständigheter skriftligen meddela dig om att denne vill ändra villkoren. Upptäcker du som hyresvärd med tiden att t.ex. elkostnaderna stiger p.g.a. inflytten får du i din tur begära att avtalsvillkoren ändras så hyresgästen i fortsättningen betalar en hyra som motsvarar de ökade kostnaderna. Begäran om hyreshöjning ska ske skriftligen och hyresgästen ska ges möjlighet att bestrida eller acceptera de nya villkoren. Bestrider hyresgästen hyreshöjningen kan du höra av dig till hyresnämnden. Hyresnämnden får i sådana fall fatta beslut om din önskan att höja hyran är befogad i förhållande till de ökade kostnaderna, se 4 § privatuthyrningslagen.

Sammanfattningsvis ger inte antalet personer i sig dig rätt att höja hyran. En höjd hyra får du ta ut om driftkostnaderna ökar. Privatuthyrningslagen anger att hyreskostnaderna ska vara skäliga i förhållande till bostadens marknadsvärde och driftkostnader såsom el, möbler och vatten.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1660)
2022-01-25 Kan hyresvärd bestämma butikens öppettider?
2022-01-11 Vad gäller vid uppsägning av lokalhyra och hur lång är uppsägningstiden?
2021-12-30 När ska en slutbesiktning senast ske?
2021-12-30 Kan man köpa en annan bostad när man bor i hyresrätt?

Alla besvarade frågor (98658)