Får jag ta ner träd om jag har nyttjanderätt?

2020-08-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
jag har ett nyttjanderättsavtal och behöver nu ta ner ett par stora träd,har jag rätt att göra det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nyttjanderätt

Ett nyttjanderättsavtal innebär att en person har rätt att nyttja ett visst utrymme. Nyttjanderätter kan dock ha många olika former, till exempel servitut, arrenden, hyresavtal med flera (7 kap. 1 § jordabalken). Olika lagar och regler kan gälla för de olika formerna. Lagen på detta område sätter vissa yttre gränser för avtalet, men på det stora hela gäller avtalsfrihet mellan parterna så länge villkoren inte är oskäliga eller strider mot relevant lag.

Sammanfattning och råd

Vad du får göra på det område du har en nyttjanderätt till beror helt på hur avtalet är utformat. Jag rekommenderar därför att du kontaktar den som äger fastigheten och frågar om du får ta ner träden, om det inte klart framgår av nyttjanderättsavtalet att du har rätt att göra det.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2015)
2021-01-27 Muntligt löfte om rätt till bostad
2021-01-25 Sambo vill köpa in sig i hus
2021-01-24 Sälja andel av samägd fastighet
2021-01-22 Har man rätt till värdeökningen på huset efter att ens andel överlåtits genom gåva till sambo?

Alla besvarade frågor (88540)