Får jag ta emot gåvor från en person som lider av demens?

2017-12-12 i Gåva
FRÅGA
Får man ta emot saker från en dement släktings hem .Det är ett vanligt hem inga anti kvitter finns.Hen vill för övrigt att jag skall ha allt efter hen bohag, och även ekonomiska tillgångar inga större summor finns vid hens bortgång .
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp svaret i två delar. Den första delen kommer att behandla frågan om gåvan och den andra delen kommer att behandla din rätt till arv.

Gåva

För att en överlåtelse ska räknas som en gåva måste ett antal kriterier vara uppfyllda.

En förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren ska ha skett, vilket innebär att gåvotagarens förmögenhet ska ha ökat medan gåvogivarens förmögenhet ska ha minskat.Överlåtelsen ska ha skett frivilligtDet ska finnas en gåvoavsikt

När gåvogivaren lider av demens blir gåvoavsikten problematisk.

Enligt lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning (1924 års lag) är avtal som ingåtts av en person med en psykisk störning ogiltiga. Till begreppet psykisk störning hör personer som lider av demens. Bevisbördan för att en person led av en psykisk störning när överlåtelsen skedde ligger på den som påstår att avtalet är ogiltigt. Personen ifråga måste bevisa att det förelåg ett orsakssamband mellan gåvan och den psykiska störningen, med andra ord att sjukdomen påverkade personen till att ingå avtal om att överlåta gåvan.

Om personen bevisar att din släkting led av demens när släktingen gav dig gåvorna anses detta avtal vara ogiltigt. Huvudregeln är att gåvan därför ska återgå. Detta gäller oavsett om gåvorna inte är av stor ekonomisk betydelse. Om din släkting har däremot en god man eller förvaltare som tar hand om din släktings egendom kan gåvan dock vara giltig.

Arv

Av frågan verkar det som att din släkting vill testamentera en del av hennes ägodelar. I detta sammanhang blir ärvdabalken (ÄB) aktuell. Ett testamente får inte ingås när testatorn lider av en psykisk störning vid tidpunkten för upprättandet av testamentet (13 kap. 2 § ÄB). Ett sådant testamente kan klandras och förklaras ogiltigt (14 kap. 5 § ÄB).

En testator som lider av en psykisk störning saknar dock inte möjlighet att kunna upprätta ett testamente. För att testamentet ska förklaras ogiltigt räcker det inte med att konstatera att testatorn led av en psykisk störning vid tidpunkten för upprättandet av testamente, utan det måste även visas ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och testamentets upprättande.

Sammanfattningsvis

När det gäller gåvor ska avtal som har ingåtts av en person som led av en psykisk störning förklaras ogiltigt. Gåvan ska därför som huvudregel återgå om den psykiska störningen har varit en bidragande faktor till avtalet. Beträffande arvet gäller samma principer. Om släktingen har under en lång tid uttryckt att hen vill att du ska ärva denne och även nedtecknar detta i testamentet borde testamentet gälla trots att testatorn lider av en psykisk störning. Detta beror på att testamentet i så fall överensstämmer testatorns verkliga vilja.

Vill du ha mer rådgivning eller boka tid med en jurist? Ring oss på 08-533 300 04 eller skicka in en expressfråga!

Med vänliga hälsningar.

Susanne Zahawi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (759)
2021-11-28 Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?
2021-11-27 Kan jag ge del av fastighet till min partner?
2021-11-23 Vad händer när något som har utlovats i gåva ärvs bort?
2021-11-22 Kan min partner ge mig en del av hans lägenhet som gåva?

Alla besvarade frågor (97356)