FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet24/08/2023

Får jag ta bort grannens träd som har fallit ner på min tomt?

Får jag ta bort grannens träd som har fallit ner på min tomt?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du vill veta om du får avlägsna din grannes träd som fallit ner på din tomt. Frågor om allmän fastighetsrätt mellan enskilda personer regleras framförallt i jordabalken, JB. Mer specifikt regleras rättsförhållandet mellan grannar i 3 kap. JB. Jag kommer därför att utgå från det regelverket i mitt svar nedan. Om jag missförstått din fråga, eller om mitt svar väcker följdfrågor, får du gärna återkomma med en ny fråga.


Regler i teorin

Utgångspunkten är att grannar bör ta skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom (3 kap. 1 § JB). Målet är att det ska råda god stämning grannar emellan. Om man vidtar en åtgärd på sin egen eller någon annans fasta egendom ska man med andra ord se till att åtgärden inte orsakar besvär för andra. Vad man får och inte får göra medför således en intresseavvägning. Om en rot eller gren tränger in på någon annans fastighet får den som äger den fastigheten ta bort roten eller grenen. Detta gäller dock endast om den medför olägenhet för den berörda fastighetens ägare (3 kap. 2 § första meningen JB). Om ett avlägsnande riskerar att orsaka skada av betydelse för ägaren av roten eller grenen ska denne istället själv beredas tillfälle att ta bort den (3 kap. 2 § andra meningen JB).


Din situation

Det framgår av din fråga att din grannes träd fallit ner på din tomt. Baserat på formuleringen antar jag att det handlar om en rot eller gren som fallit ner och in på din tomt, och inte att hela trädet växt in på din tomt. Svaret på din fråga blir således att du har rätt att ta bort trädet om det är så att det medför olägenhet för dig. Vad som är en olägenhet är såklart subjektivt. Av den anledningen är mitt råd att i första hand prata med din granne. Det är alltid en bra idé att upplysa om problemet och på så sätt göra grannen medveten om det, för att i sin tur möjliggöra för grannen att själv hitta en lösning på situationen. Om grannen då väljer att ta bort trädet från din fastighet är problemet löst utan att du måste avlägsna trädet själv. Om grannen väljer att inte ta bort trädet har du istället laglig rätt att ta saken i egna händer. Att prata med grannen först verkar för syftet med regleringen i 3 kap. JB som handlar om att upprättahålla en god grannsämja - något som torde vara gynnsamt för alla parter både nu och i framtiden. 


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”