FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer27/11/2018

Får jag sparken när min allmänna visstidsanställning tar slut?

Får jag sparken när min allmänna visstidsanställning tar slut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör anställning och uppsägning så finns relevanta regler i lagen om anställningsskydd (LAS)

Vad innebär en allmän visstidsanställning?
En allmän visstidsanställning är en form av tidsbegränsad anställning. (5§ LAS) Det innebär att anställningen oftast upphör när tidsbegränsningen nått sitt slut. Det är dock viktigt att påpeka att anställningsavtalen och omständigheterna kan variera något och därför är det inte alltid så att anställningen upphör. Nedan kommer jag beskriva specifika fall där anställningen inte upphör om tidsbegränsningen nått sitt slut.

Måste du sluta när när din tidsbegränsade anställning nått sitt slut?
Det är inte möjligt att ge dig ett ja eller nej svar på din fråga så jag kommer ge dig två alternativa svar nedan.

1. LAS är i många delar semi-dispositiv. Det innebär att i vissa delar kan ett kollektivavtal gälla framför lagreglerna. (2§ tredje stycket LAS) Om din arbetsplats har ett kollektivavtal där det står avtalat något särskilt om allmän visstidsanställningar så gäller alltså det kollektivavtalet framför lagen.

Ett exempel: Skulle det exempelvis stå i kollektivavtalet som din arbetsplats är knuten till att en arbetstagare får jobba kvar efter sin allmänna visstidsanställning innebär det i isåfall att du inte behöver sluta på din nuvarande arbetsplats. Du bör därför kolla upp om din arbetsplats har kollektivavtal och vad som står i det.

2. Om du har varit anställd hos din arbetsgivare under en fem års period i allmän visstidsanställning under minst två år så ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning. (5a§ LAS)

Ett exempel:
Om det inte finns något kollektivavtal som reglerar frågan och du exempelvis under perioden 2013-2018 (totalt 5 år) varit anställd på allmän visstidsanställning under en, två eller fler omgångar, men minst två år sammanlagd tid, så ska företaget ge dig en fast anställning. Om du uppfyller det kravet så behöver du alltså inte sluta på din nuvarande arbetsplats.

Sammanfattning och mitt råd:
Jag kan inte ge dig ett ja eller nej svar på frågan om du måste lämna din nuvarande arbetsplats när tidsbegränsningen nått sitt slut. Det beror helt på omständigheterna i ditt specifika fall. Mitt råd är att du kollar upp om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats och vad som står i det. Finns det inget kollektivavtal eller frågan inte är reglerad där i så bör du räkna ihop den sammanlagda tiden du varit anställd hos arbetsgivaren för att se om det räcker för att få en tillsvidareanställning istället.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss!

Sandra LundinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?