Får jag som part kontakta en motpart med advokat direkt i en tvist?

FRÅGA
Hej. Om en utav mina kunder anlitat en jurist/ Advokat att företräda dem i en tvist. Får jag då kontakta deras klient (Min kund) direkt, eller måste kommunikationen gå via juristen? Jag har hört lite olika vad som gäller här..
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att du är någon form av näringsidkare, och att du vill ha svar på frågan huruvida det är tillåtet att kontakta motparten direkt i en tvist eller om kommunikation måste gå genom dennes ombud.

Det är fullt tillåtet för dig som part i tvisten att kontakta motparten direkt

Det finns inga lagregler, varken i rättegångsbalken eller i någon annan lag, som förbjuder en enskild part i en tvist (t.ex dig) från att direkt ta kontakt med motparten för att exempelvis försöka få till stånd en förlikning. Det är med andra ord fullt lagligt för dig att direkt ta kontakt med motparten, utan att gå via dennes ombud.

En annan sak kan förstås vara att din motpart inte är särskilt intresserad av att prata med dig utan bistånd av sin advokat, eller att advokaten inte uppskattar att du försöker "kringgå" honom genom att ta kontakt med parten på egen hand. Om advokaten sagt åt dig att all kommunikation hädanefter skall gå via honom, borde du med andra ord ha goda skäl innan du kontaktar motparten direkt.

P.S: Anledningen till att du hört annorlunda, är förmodligen för att det faktiskt finns en punkt i Advokatsamfundets regler om god advokatsed som berör kommunikationen i en tvist. Det rör sig om punkt 5.6, som stadgar följande:

"Om motparten anlitar advokat, skall förhandlingar i saken föras med advokaten och meddelanden i ärendet riktas till denne."

Detta gäller alltså i fall du själv varit advokat och blivit anlitad av någon annan. Eftersom du, såsom jag förstår frågan, inte är advokat utan själv part i den (hypotetiska) tvisten, gäller emellertid dessa regler inte alls dig. Det står dig, såsom jag skrivit ovan, med andra ord fritt att kontakta motparten direkt.

Sammanfattning

God advokatsed kräver att en advokat inte tar direkt kontakt med motparten i en tvist, utan istället kommunicerar mer dennes ombud/advokat. Eftersom du inte är advokat utan part i tvisten, står det emellertid dig fritt att kontakta motparten direkt om du vill. En annan sak är att motparten kanske inte vill detta, och då kan det vara en god idé att respektera dennes vilja om det inte finns goda skäl för att ta kontakt med honom direkt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om jag missförstått dig eller om du har fler funderingar får du gärna ställa fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (101)
2020-05-16 Kan den tilltalade dömas trots att den tilltalade inte är närvarande?
2020-04-29 Blir det ett eller två vårdnadsmål?
2020-03-30 Vem får vara ombud i ett tvistemål?
2020-03-08 Rätt att byta advokat?

Alla besvarade frågor (80269)