FrågaARBETSRÄTTSjuk 18/11/2022

Får jag sjuklön om jag är behovsanställd?

Hej, jag är behovsanställd och får mina pass inbokade ca 1 vecka innan dom är. Jag hade två pass inbokade denna veckan, torsdag och fredag men vaknade upp med feber torsdagsmorgonen. Sjukanmäler mig och arbetsgivaren säger att jag inte har rätt att få sjuklön för att jag endast har en anställning hos dom när jag stämplat in på jobbet. Stämmer detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av lagen om sjuklön (SjLL).

Vad innebär en behovsanställning?

Behovsanställning kallas ibland även för timanställning, eller intermittent anställning. Det finns ingen lag som direkt reglerar behovsanställningar vilket innebär att det inte heller finns en klar juridisk definition av begreppet. Lagen om anställningsskydd (LAS) delar t.ex. bara upp anställningar i tillsvidare eller tidsbegränsade anställningar. Det finns möjlighet att avvika från LAS genom kollektivavtal, vilket är varför behovsanställningen fortfarande kan existera. 

Något som vanligen åsyftas med behovsanställning är att varje arbetspass ska betraktas som ett nytt anställningsförhållande och att det inte finns något anställningsförhållande mellan arbetstillfällena. Detta innebär bl.a. att man kommer överens om varje arbetstillfälle separat. Denna definition är vad jag kommer att utgå från i ditt fall, eftersom det är så jag framförallt tolkar din anställning utifrån t.ex. din arbetsgivares motivering angående sjuklön och utifrån att du får dina pass inbokade ganska snart inpå innan du ska jobba. För att dock vara säker på att du har en behovsanställning i denna bemärkelse kan du även titta i ditt anställningsavtal där det tydligare bör framgå vad som gäller. 

Vad gäller angående sjuklön?

Om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad gäller att rätten till sjuklön inträder endast om arbetstagaren har tillträtt anställningen och därefter varit anställd i fjorton kalenderdagar i följd (3 § första stycket SjLL). Anställningar hos samma arbetsgivare som du nu har ska dock också räknas med, om tiden mellan arbetstillfällena inte överstiger 14 dagar (3 § andra stycket SjLL). 

Som sagt ovan så finns det i ditt fall ingen anställning mellan dina arbetspass eftersom du har en behovsanställning. Om du inte arbetar i en dag så startar din anställning med andra ord om. Detta innebär att din anställningstid är kortare än en månad och att du därmed måste ha varit anställd i fjorton kalenderdagar i följd för att ha rätt till sjuklön, vilket i ditt fall betyder att du måste ha arbetat i fjorton dagar i rad. Notera att det i paragrafen står kalenderdagar vilket innebär att även helger innefattas. Det är alltså inte särskilt troligt att du uppfyller detta krav. Eftersom även tidigare anställningar kan räknas med så har du dock också rätt till sjuklön om du har varit anställd i sammanlagt fjorton dagar och inget uppehåll mellan anställningstillfällena har varit längre än fjorton dagar. 

Sammanfattning och rekommendationer

Sammanfattningsvis så verkar din arbetsgivare i detta fall ha rätt om att du inte har rätt till sjuklön. Det är dock fortfarande möjligt att du uppfyller det andra kravet, dvs. det som kan användas om du har varit anställd i sammanlagt fjorton dagar även om dessa inte är i följd. 

Jag skulle också rekommendera dig att titta på ditt anställningsavtal för att säkerställa dig om att du är behovsanställd eftersom andra, mer förmånliga, regler annars gäller. 

Vidare bör också påpekas att de som inte har rätt till sjuklön fortfarande kan ha rätt till sjukpenning av försäkringskassan, vilket därför i ditt fall också kan vara värt att kolla upp!

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret på din fråga. Om du skulle få fler funderingar går det annars såklart bra att återkomma! 

Hälsningar,

Aileen PotterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”