Får jag samma lön som tidigare vid en omplacering?

2020-01-30 i Övrigt
FRÅGA
Jag är fast anställd inom kommunen där jag har en anställning som elevassisten. Pga av en skada är jag nu i en omplaceringsprocess och har fått en tillfällig placering där jag jobbar självständigt som administratör. Detta ska jag göra i 3 månader, där det under tiden ska göras en utvärdering kring min administrativa arbetsförmåga enligt min arbetsgivare. Kan det verkligen vara riktigt att jag ska behålla min lön/befattning som elevassistent när jag utför helt andra arbetsuppgifter?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är helt riktigt att du kan få behålla din lön och befattning trots att du blivit tillfälligt omplacerad till andra arbetsuppgifter. Detta följer av arbetsgivarens arbetsledningsrätt och din arbetsskyldighet enligt 29/29-principen. Arbetsgivaren har i detta fall en omplaceringsskyldighet vilket denne mycket riktigt har iakttagit, (7 § 2 st lagen om anställningsskydd).

Särskilt ingripande omplaceringar

Vid särskilt ingripande omplaceringar måste din arbetsgivare visa godtagbara skäl för omplaceringen, eftersom dessa i ditt fall skulle ske av personliga skäl, (bastubadarprincipen från AD 1978 nr 89). "Särskilt ingripande omplaceringar" tar sikte på om det har skett en sänkning av lön eller andra anställningsvillkor samt om arbetsuppgifterna förändras. Ett omplaceringserbjudande måste vara skäligt. Arbetsgivarens skäl ska vara relevanta för anställningsförhållandet och får ej vara osakliga. Inom ramen för skälighetsbedömningen prövas de anställningsvillkor som följer med den erbjudna befattningen och arbetsgivarens skäl ska stå i rimlig proportion till de förändringar som omplaceringen innebär. Jag kan inte avgöra om arbetsgivaren haft godtagbara skäl eller om anställningsvillkoren står i rimlig proportion till förändringarna i dina arbetsuppgifter, men utifrån din skada och syftet av omplaceringen verkar godtagbara skäl föreligga.

Frågan om lönen

Det finns inga regler om hur mycket i lön som ska betalas ut, utan det är helt upp till ditt personliga avtal och kollektivavtal. Vid vissa omplaceringar kan arbetstagaren även vara tvungen att gå med på sänkt lön.

Om godtagbara skäl föreligger

Om arbetsgivaren haft sakliga skäl för omplaceringen finns en långtgående arbetsskyldighet för arbetstagare. Även för tjänstemän gäller allmänt sett att arbetstagaren som är kollektivavtalsbunden är skyldig att utföra sådant arbete som naturligt faller under arbetsgivarens verksamhet under förutsättning att arbetet ligger inom ramen för arbetstagarens yrkeskvalifikationer och anställningsavtal, (29/29-principen från AD 1929 nr 29). Är dessa krav uppfyllda är omplaceringen i regel godtagbar. I princip innebär detta att du som arbetstagare är skyldig att utföra arbetet som din arbetsgivare beordrar dig. Vägrar du att utföra arbete inom din arbetsskyldighet kallas detta arbetsvägran och är en grund för uppsägning, (7 § 1 st LAS).

Vad du kan göra

Du kan kontakta ditt fackförbund om du är medlem i ett sådant, så att de får kolla över din situation och hjälpa dig vidare om du är osäker på något. Annars är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss igen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?