Får jag sälja en vara till någon annan om köparen inte hör av sig?

2021-08-10 i Köplagen
FRÅGA
Jag sålde en båt. Personen jag sålde båten till har brutit ordinarie avtal samt våra muntliga avtal som kommit efter. Nu får jag ej tag på personen. Handpenning är betald. Får jag sälja båten till någon annan då jag behöver bli av med den?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att köpeavtalet gäller mellan två privatpersoner, och därmed blir köplagen (KöpL) tillämpbar (1 § KöpL). Köplagen är dispositiv, vilket innebär att reglerna i den lagen kan avtalas bort om parterna vill det, både muntligt eller skriftligt (3 § KöpL). I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det inte finns något sådant avtal.

Kan du sälja båten till någon annan?

Det finns regler som ger säljaren ett antal rättigheter om köparen är i dröjsmål/försenad med att fullgöra sina avtalsförpliktelser eller om köparen begår ett avtalsbrott. Dessutom följer det av allmänna avtalsrättsliga principer att det inte ta hur lång tid som helst för en köpare att fullgöra sina avtalsförpliktelser. En köpare ska medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, och hämta eller ta emot varan i fråga (50 § KöpL).

Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, får säljaren kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt kräva skadestånd (51 § KöpL). För att du ska kunna häva köpet om köparen inte medverkar till köpet krävs det att du har ett särskilt intresse av att bli av med varan (55 § första stycket KöpL) (57 § andra stycket KöpL). Dessutom måste avtalsbrottet vara av väsentlig (avsevärd) betydelse för säljaren, och köparen ska ha insett eller borde insett detta. Det kan exempelvis vara ett väsentligt avtalsbrott om du har berättat för köparen att du behövde bli av med båten snabbt eller om du har gått miste om andra mer förmånliga avtal på grund av köparens försummelse och köparen insåg eller borde insett detta. I samband med hävning kan du kräva skadestånd för utebliven vinst (67 § KöpL).

Om köparen dröjer oskäligt länge med att hämta varan eller betala varan har du rätt att sälja varan till någon annan (76 § KöpL). Vad som utgör oskäligt länge är svårt att ge ett exakt svar på, det kan exempelvis bero på omständigheterna vid ingående av avtalet. Om du har nämnt till köparen att du vill bli av med båten snabbt kan det anses ha gått en oskälig tid redan inom ett par dagar exempelvis. Om ni inte har diskuterat när båten ska hämtas alls borde en skälig tid vara inom en eller ett par veckor.

Har du rätt till att behålla handpenningen?

Som utgångspunkt ska säljaren betala tillbaka handpenningen om köpet inte genomförs. Men om köparen orsakar säljaren skada genom att dra sig ur avtalet kan säljaren få ersättning för detta (51 § KöpL) (57 § KöpL). Då kan säljaren få behålla en del av eller hela handpenningen. Säljaren kan exempelvis ha lagt ner arbete och pengar på grund av avtalet, eller kanske tackat nej till andra köpare som erbjöd en högre köpeskilling. Det ska handla om utgifter som har ett samband med avtalet. Då fungerar handpenningen som en säkerhet för säljaren och ger säljaren en fördelaktig förhandlingsposition. Säljaren måste kunna bevisa att skadan föreligger på grund av köparens avtalsbrott.

Storleken på ersättningen avgörs från fall till fall och påverkas inte av handpenningens storlek. Om köparen har orsakat en skada som är större än handpenningen kan säljaren få behålla hela handpenningen och dessutom kräva mer ersättning utöver det. Om skadan understiger värdet på handpenningen behöver säljaren betala tillbaka en del av handpenningen.

Sammanfattning och rekommendation

Om köparen inte har medverkat till köpet, exempelvis genom att inte betala inom avtalad tid eller inom skälig tid, eller att köparen inte hämtar varan inom skälig tid/avtalad tid så har köparen begått ett avtalsbrott och du kan i sådana fall sälja båten till någon annan. Jag kan tyvärr inte säga exakt vad som är en "skälig" tid eftersom det beror på omständigheterna kring köpet och vad som har kommunicerats mellan dig och köparen, men om ni inte har bestämt en tid för när köpet skulle fullgöras borde en skälig tid vara inom en eller ett par veckor. Om ni har avtalat en tid och köparen inte har hört av sig inom den tiden är köparen också i dröjsmål. Tänk på att om du säljer båten till någon annan måste du betala tillbaka handpenningen till köparen, dock kan du behålla en del av handpenningen som motsvarar eventuell skada som kan ha uppstått för dig på grund av köparens avtalsbrott.

Jag skulle rekommendera att du skriftligt (exempelvis via mail eller sms) meddelar köparen att du kommer häva köpet och sälja båten till någon annan om hen inte fullgör sina avtasförpliktelser inom exempelvis ett par dagar. Om köparen inte svarar på detta meddelandet inom rimlig tid kan det ses som att köparen har accepterat hävningen. Om du vill begära skadestånd av köparen är det bra att du förmedlar detta också i samma meddelande.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96481)