Får jag säga upp mitt hyresavtal i förtid när upplåtelsen gäller för 1 år?

2017-08-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Får jag säga upp mitt hyresavtal på sommarstugan- fritidshus i förtid om på kontraktet står att uppsägning skall ske skriftlig senast 3 kalendarmånader innan avtalstidens utgång. Upplåtelsen gäller för en tid av 1år med tillträdelsedag 1.maj 2017. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om hyresavtal finns i Jordabalken (JB) 12 kap. s.k. Hyreslagen.

Du får säga upp ditt hyresavtal i förtid trots avtalets lydelse
Även om ett avtal har bestämd hyrestid på t.ex. ett år, så har hyresgästen i en bostadslägenhet alltid rätt att säga upp hyresavtalet i förtid med en uppsägningstid på tre månader från månadsskiftet efter uppsägningen. (JB 12 kap. 5 § första stycket) Hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel och denna bestämmelse kan därför inte avtalas bort. (JB 12 kap. 1 § femte stycket)

Detta innebär att du får säga upp ditt hyresavtal på sommarstugan i förtid med tre månaders uppsägningstid, trots avtalets lydelse. Skulle du t.ex. säga upp avtalet någon dag i september så upphör det därmed att gälla den 31 december.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?