FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal09/02/2019

Får jag säga upp ett hyreskontrakt i förtid?

Hej. Jag undrar om det går att bryta ett tidsbestämt hyreskontrakt av en villa som jag hyr? Jag har informerat ägaren att jag av ekonomiska skäl inte har råd att bo kvar. Vi har skrivit kontakt på 4 år och jag har bott ca 3 år. Han går ej med på att jag flyttar tidigare.

På kontraktet är det överstruket om 3 respektive 1 månads uppsägningstid och istället tillskrivet att om parterna är överens kan uppsägning ske tidigare än slutdatum.

Han säger att vi är inte överens, därför kan jag inte säga upp kontraktet innan slutdatum.

Detta känns inte rimligt, då jag pga mycket dålig ekonomi riskerar att inte kunna betala hyra och drift. Det vill jag inte ska hända och känns som det måste ligga i hans intresse också att det inte blir problem med betalningen. Vad kan jag göra? Är jag fast pga att det är överstruket om uppsägningstid oavsett omständigheter?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du hyr en villa direkt av ägaren gäller lagen om uthyrning av egen bostad.


Bestämmelserna i lagen är något som kallas ''tvingande till hyresgästens fördel'' (2 §). Det innebär att de avtalsvillkor som strider mot lagen och är till din nackdel inte är giltiga. Här inkluderas att ni har strukit över uppsägningstiden.


Fast du hyr villan på bestämd tid har du rätt att säga upp hyresavtalet i förskott (3 §). Uppsägningstiden i lagen om uthyrning av egen bostad är en månad. Du alltså rätt att säga upp villan vid månadsskiftet en månad efter uppsägningen.


Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig!


Vänligen,


Veronica BorgRådgivare