FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt03/10/2019

Får jag såga ner gren som hänger in på min tomt?

Grannen har en tall vid tomtgränsen , hela kronan hänger över på min tomt o garage. Får jag såga av de som är på min sida. Det blir bara stammen kvar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Rättsförhållanden mellan grannar regleras i Jordabalkens (JB) 3 kapitel. Huvudregeln är att grannar ska visa hänsyn till varandra, innebärande att den som vidtar en åtgärd måste se till att åtgärden inte orsakar besvär för andra (3 kap. 1 § JB).

När grenar från träd på grannfastigheten hänger in på din tomt finns det en speciell bestämmelse därom. Enligt 3 kap. 2 § JB gäller att:

"Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom."

Bestämmelsen innebär att om du har en olägenhet av grenarna kan du eventuellt ha rätt att själv klippa ner en del av grenen. Olägenhet för dig kan vara t.ex. om det föreligger en risk för att grenar eller liknande medför skada på din fastighet eller att du har svårt att nyttja fastigheten. Det kan vara t.ex. att en gren tappar sina löv på en välvårdad gräsmatta eller förhindrar åtkomsten till fastigheten för dig. Om åtgärden kan medföra skada för grenens ägare ska vederbörande beredas tillfälle att själv utföra åtgärden. Min rekommendation är därför att du i första hand kontaktar din granne och ber vederbörande att själv klippa ner det som är till olägenhet för dig. Om grannen vägrar får du på egen bekostnad ta bort grenarna. Du bör dock vara uppmärksam på att du bara får ta bort grenar som sträcker sig över din tomt och att du inte skadar trädet, då det kan medföra skadeståndsskyldighet för dig. Du bör meddela din granne i god tid om att du vill ta ner grenarna och hänvisa till vilka juridiska rättigheter du har när det gäller grenarna som hänger över.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”