Får jag såga ner gren som hänger in på min tomt?

2019-10-03 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Grannen har en tall vid tomtgränsen , hela kronan hänger över på min tomt o garage. Får jag såga av de som är på min sida. Det blir bara stammen kvar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Rättsförhållanden mellan grannar regleras i Jordabalkens (JB) 3 kapitel. Huvudregeln är att grannar ska visa hänsyn till varandra, innebärande att den som vidtar en åtgärd måste se till att åtgärden inte orsakar besvär för andra (3 kap. 1 § JB).

När grenar från träd på grannfastigheten hänger in på din tomt finns det en speciell bestämmelse därom. Enligt 3 kap. 2 § JB gäller att:

"Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom."

Bestämmelsen innebär att om du har en olägenhet av grenarna kan du eventuellt ha rätt att själv klippa ner en del av grenen. Olägenhet för dig kan vara t.ex. om det föreligger en risk för att grenar eller liknande medför skada på din fastighet eller att du har svårt att nyttja fastigheten. Det kan vara t.ex. att en gren tappar sina löv på en välvårdad gräsmatta eller förhindrar åtkomsten till fastigheten för dig. Om åtgärden kan medföra skada för grenens ägare ska vederbörande beredas tillfälle att själv utföra åtgärden. Min rekommendation är därför att du i första hand kontaktar din granne och ber vederbörande att själv klippa ner det som är till olägenhet för dig. Om grannen vägrar får du på egen bekostnad ta bort grenarna. Du bör dock vara uppmärksam på att du bara får ta bort grenar som sträcker sig över din tomt och att du inte skadar trädet, då det kan medföra skadeståndsskyldighet för dig. Du bör meddela din granne i god tid om att du vill ta ner grenarna och hänvisa till vilka juridiska rättigheter du har när det gäller grenarna som hänger över.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1914)
2020-02-13 Ta ner grenar som hänger över från grannens tomt
2020-02-12 Vad ska vi göra när vi inte får tillstånd att använda en enskild väg för att komma fram till våra hus?
2020-01-31 Hyresgästen kvarlämnar egendom
2020-01-29 Städning av fast egendom

Alla besvarade frågor (77137)