Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?

2021-04-14 i Testamente
FRÅGA
HejMin farmors syster har avlidit och hon har skrivit ett testamentet men jag står inte med, nu har jag fått från hennes advokat om jag godkänner det min farmors syster har skrivit i sitt testamentet eller om jag inte go tar så ska jag stryka den delen jag inte go tar, jag undrar om jag inte go tar har jag någon rätt att ta del av hennes arv eller inte, och om jag ska ta kontakt med en advokat som iså fall kan hjälpa mig med allt formella saker,mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar om du har någon möjlighet att få ta del av din farmors systers arv genom att exempelvis inte godta testamentet.

Reglerna om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Varför måste du godta testamentet?

Som du skriver så behöver du godta testamentet. Man behöver godta ett testamente om man är arvinge till den som avlidit (14 kap. 1 § ÄB). De enda som har en legal garanterat arvsrätt är bröstarvingarna (dvs barnen till arvlåtaren) (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har alltid rätt till sin laglott även om testatorn skrivit ett testamente (7 kap. 1 § ÄB). Eftersom du inte är bröstarvinge till din farmors syster har du ingen garanterad arvsrätt efter henne.

Har du rätt till arv om du inte godtar testamentet?

Om en arvinge vill göra gällande att testamentet är ogiltigt kan denne klandra testamentet (14 kap. 5 § ÄB). För att få klandra ett testamente måste man göra gällande att testamentet är ogiltigt av någon anledning. Ogiltighetsreglerna finns i 13 kap. ÄB och handlar om situationer när testamentet inte uppfyller formkraven eller när någon exempelvis tvingat testatorn att skriva ett testamente.

Vad innebär det för dig?

Om testamentet är giltigt, det vill säga uppfyller alla formkrav så har du ingen rätt till arv. Enda sättet för att du skulle ha rätt till arv är att väcka en klandertalan (14 kap. 5 § ÄB). Om testamentet förklaras ogiltigt så ska arvet utgå enligt arvsordningen. Beroende på vilka andra arvingar som finns i er släkt så kan det vara andra som har bättre rätt till arvet än dig (se om arvsordningen i 2 kap. ÄB).

Sammanfattning

Om testamentet är giltigt finns ingen anledning att inte godta det. Om du skulle klandra testamentet och det skulle visa sig vara ogiltigt så kommer arvet att utgå enligt arvsordningen, och då är det heller inte säkert att du skulle få rätt att ärva om andra personer är före dig i arvsordningen. Enligt min uppfattning om situationen finns det ingen anledning att inte godta testamentet så länge testamentet är giltigt.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2951)
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?

Alla besvarade frågor (96465)