Får jag promenera på privat mark?

2021-03-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, får jag promenera på privat mark? Ägaren påstår att jag inte får göra det men jag har för mig att det i Sverige är tillåtet! Vad gäller??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har vi någonting som kallas för allemansrätt. Allemansrätten är grundlagsstadgad (2 kap 15 § 4 st Regeringsformen) och innebär en rätt för var och en att färdas över annans mark och tillfälligt uppehålla sig där. Det finns inte någon tydlig definition i lag om allemansrättens omfattning men det som kan konstateras är att den innebär en inskränkning av markägarens äganderätt. Detta på så sätt att denne måste acceptera att andra uppehåller sig och eller nyttjar dennes fastighet utan ersättning. En fastighetsägare får alltså inte hindra någon från att uppehålla sig på eller nyttja dennes mark. Allemansrätten må vara en rättighet, men med denna rättighet följer också en skyldighet. Var och en som utnyttjar allemansrätten ska visa hänsyn och varsamhet i naturen, vilket anges i 7 kap 1 § Miljöbalken.

Ett undantag från allemansrätten är att man inte får vistas på någons tomtmark, den s.k. hemfridszonen. Hemfridszonen är det område som är närmast runt bostadshuset och på detta område får man inte vistas utan lov från fastighetsägaren. Om man vistas på någons tomtmark utan lov kan man göra sig skyldig till hemfridsbrott enligt 4 kap 6 § Brottsbalken.

I enlighet med allemansrätten, har du alltså rätt att promenera på privat mark utan att markägaren hindrar dig. Detta såvida du inte promenerar på dennes tomt.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Vanessa Hannah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2034)
2021-04-17 Kan jag fotografera ett privat slott?
2021-04-16 Vad gäller om granne vill fälla träd på min tomt?
2021-04-11 Kan jag omklassificera min fastighet till fritidsboende?
2021-04-11 Kan mina grannar spela hockey på tomten trots att det låter högt?

Alla besvarade frågor (91320)