Får jag lov att vräka mina hyresgäster pga vårdslöshet?

2017-08-04 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Får jag lov att vräka mina hyresgäster pga vårdslöshet?Hyresgästerna har misskött sig på följande 10 punkter:* Satt in en diskbänk utan rör olovligt i vardagsrummet för tvagning och disk. Vardagsrummet har trägolv.* Rivit ner tapeter utan lov och vill inte slutföra tapetseringen.* Slängt fekalier i hushållssoporna* Tagit loss sommarstugans samtliga ytterfönster och lämnat dem utomhus på backen.* Ställt ut möbler på tomten så dom blivit fuktskadade.* Gått in på min tomt och tagit trädgårdsredskap utan att fråga.* Grävt en 4m2 grop framför sommarstugan.* Ställt pappersmuggar med spenatplantor på fönsterbrädan i trä. Pappmuggarna höll inte tätt utan vattnet trängde igenom ner på fönsterbrädan.* Vid upprepade tillfällen lämnat mina textilier utomhus flera dygn i regn. Bl.a en dunkudde.* Tagit loss mina madrasskydd och sovit i sängarna utan dessa.Om jag har rätt att säga upp dem, vilken uppsägnginstid gäller? Omgående eller efter 3 månader? Vi har upprättat ett tidsbestämt hyreskontrakt om 1 år men det står ingenting om uppsägning i kontraktet. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga

Ni har avtalat om en uthyrning för 1 år framöver och det innebär att bägge parter ska hålla sin del i avtalet under den tiden och sedan har ni möjlighet att förhandla fram ett nytt avtal. När hyresgästen missköter sin avtalsdel, inte betalar hyran eller missköter boendet, finns naturligtvis möjligheten för dig som hyresvärd att säga upp avtalet.

Om ni inte angett i avtalet hur en uppsägning ska gå till så gäller reglerna i hyreslagen, jordabalkens 12 kap. Ett hyresavtal kan sägas upp med omedelbar verkan om hyresrätten vanvårdas. Uppsägningen ska vara skriftlig och ske inom två månader från att upptäckten av misskötseln gjorts. Hyresgästen ska ges möjlighet att åtgärda felen, om de inte är för allvarliga, och kan inte vräkas från bostaden om misskötseln är att anse som ringa. Detta tycker nog få jurister gäller i ditt fall då det är svårt att se så många och allvarliga brister som ringa.

Se bestämmelser i jordabalken 12 kap: §§ 6, 8, 42 p.6, 43

Jag anser att du kan vräka din hyresgäst med omedelbar verkan. Du nämner att det gäller en sommarstuga och reglerna för permanent boende och fritidsboende ser lite olika ut. Gäller det fritidsboende, vilket jag anar, finns det inte mycket skydd för den som missköter en sådan hyresrätt. Dessutom kan du begära skadestånd för direkta kostnader: att reparera det som förstörts, och indirekta kostnader: utebliven hyra. Är ditt skadestånd rimligt kan det bli svårt för hyresgästen att hävda annat vid en eventuell tvist i domstolen.

Vill du ha hjälp med att rikta ditt skadeståndskrav är du välkommen att kontakta våra jurister.

Lycka till

Jennie Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1589)
2021-07-30 Går det att säga upp bostadsrätt?
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid

Alla besvarade frågor (94627)