FrågaOFFENTLIG RÄTTHälso- och sjukvård10/10/2019

Får jag kalla min blogg "kostkliniken"?

Hej! Jag är en läkare med särskilt intresse för kost och hälsa. Jag vill starta en blogg/hemsida och skulle vilja kalla den kostkliniken. Jag undrar om det är okej att kalla den för kostkliniken även om jag alltså inte driver någon "riktig" klinik eller om det kan bli några problem med den benämningen (typ vilseledande eller vad vet jag) =)

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I patientsäkerhetslagen (PSL) finns bland annat regler om skyddade titlar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Dessa får bara användas av behöriga personer. Där finns en lista med sådana titlar, där bland annat läkare och tandläkare ingår (PSL 4 kap § 1).

I lagen skyddas yrkestitlar, och inte namn på verksamheter. Att kalla sin verksamhet för klinik faller alltså inte inom någon skyddad titel. Till skillnad från till exempel "vårdcentralen" har ordet "klinik" ingen särskild innebörd inom svensk sjukvård, utan förstås i sin allmänspråkliga betydelse.

Eftersom du ska ge kostråd kan det vara värt att påpeka att dietist är en skyddad titel, som bara får användas av den som har dietistexamen (PSL 4 kap § 1).

Det är alltså inga problem med att kalla din hemsida för kostkliniken. Du kan ge kostråd som läkare, så länge du inte kallar dig dietist.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare