FrågaFASTIGHETSRÄTTJakt31/10/2021

Får jag jaga rådjur på min fastighet?

Får jag skjuta rådjur på min fastighet som är 3 hektar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag har i besvarandet av din fråga utgått från att du inte bor i tätbebyggt område. Bor du i sådant område gäller ytterligare begränsningar. Notera även att ytterligare begränsningar kan gälla beträffande vilka metoder jakten får bedrivas.

Fastighetsägare har jakträtt

Fastighetsägare har som huvudregel rätt att jaga på den mark som tillhör fastigheten (10 § Jaktlag [JL]).

Jakträtten kan emellertid inskränkas genom lag eller förordningar.

Begränsningar i jakträtten

Fastighetens storlek spelar mindre roll vid rådjursjakt. Däremot finns begränsningar för när på året och vid vilken tid på dygnet som rådjur får jagas.

Rådjur får jagas bara från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt (9 § Jaktförordningen [JF])

Vidare finns bestämmelser om när på året som rådjur får skjutas. Hornbärande rådjur får skjutas mellan den 16 augusti – 30 september och den 1 maj – 15 juni men då enbart smyg- eller vaktjakt. Kid får jagas enbart den 1 – 30 september och enbart under smyg- eller vaktjakt. Rådjur som inte är hornbärande eller kid får jagas mellan den 1 oktober- 31 januari (2 § JF).

Skyldigheter för jägaren

För att jaga vilt behöver du naturligtvis ha avlagt jägarexamen samt ha licens för det vapen du skjuter med.

Den som jagar måste vidare betala viltvårdsavgift på 400 kr per jaktår och betalas in via postgiro till Kammarkollegiet (49–50 § JF). Naturvårdsverket tillhandahåller vid betalandet av viltvårdavgift jaktkort som jägaren är skyldig att bära med sig och ska vara beredd att uppvisa (51 – 52 § JF).

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Jakt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000