FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/11/2021

Får jag häva köpet på grund av försening?

Hej! Vi är ett AB som i april beställde padelrack av en leverantör. Nu kom de 7 månader senare och vi vill inte ha racken då vi på grund utav den långa väntetiden har köpt andra märken och att det kommer nya modeller. Kan vi returnera detta trots att det svenska bolaget säger att de inte godkänner returer?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Först och främst måste tillämplig lag konstateras. Eftersom ni köper padelracken i ert företag och av ett företag så är Köplagen tillämplig (KöpL 1§).

Som jag förstår din fråga vill du häva köpet (lämna tillbaka padelracken till säljaren och får tillbaka dina pengar). Jag förstår också frågan på så sätt att den långa väntetiden inte var avtalsenlig, utan en försening. Enligt 22§ KöpL får köparen (alltså du), om det inte är köparens fel, häva köpet samt kräva skadestånd om varan är försenad. Vid bedömning huruvida en vara är försenad används 9§ KöpL, vilken stadgar att en vara är försenad om den inte avlämnas inom skälig tid eller vad som följer av avtalet (exempelvis ett datum ni kommit överens om då varorna ska avlämnas). Jag kommer inte utreda frågan om skadestånd särskilt utförligt, då det saknas kompletterande info. En noggrann utredning av frågan hade således blivit alldeles för spekulativ.

Hävning

Enligt 25§ KöpL får köparen häva köpet på grund av säljarens dröjsmål (en försening som beror på säljaren) om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen. Det är uppenbart att en fördröjning på 7 månader är av väsentlig betydelse för dig, särskilt eftersom köpet sker inom ramen för butiksverksamhet.

Förutsättningar för hävning

Om varan har avlämnats men för sent, får du som köpare inte häva köpet eller kräva skadestånd på grund av förseningen om du inte inom skälig tid från det att du fick kännedom om avlämnandet meddelade säljaren om att du ville häva köpet (29§ KöpL). ''Skälig tid'' innebär i detta avseende en inte alltför utdragen tidsperiod då ni båda är näringsidkare. Detta innebär att du inom kort tid från det att du tog emot varorna måste ha informerat säljaren om det. Jag tolkar din fråga som att ni gjorde det ganska direkt efter mottagandet av leveransen, varpå detta inte borde vara ett problem.

Kortfattat om skadestånd

Enligt 27§ KöpL kan du som köpare ha rätt till skadestånd för den förlust du lidit på grund av säljarens dröjsmål, om säljaren inte kan visa att förseningen berodde på ett hinder utanför säljarens kontroll som denne inte skäligen kunde ha räknat med vid köpet. Detsamma gäller om säljaren inte skäligen kunde ha övervunnit hindret. Det finns ingen info i frågan som kan ligga till grund för en sådan utredning, varpå frågan lämnas därhän.

Sammanfattning

Det går inte att svara på din fråga med ett exakt svar utan att först se igenom avtalet. Köplagen är dispositiv och ''trängs undan'' om det finns bestämmelser i köpavtalet som reglerar frågan. Om det inte finns några bestämmelser som inverkar på vad som är angivet ovan bedömer jag dina chanser att häva köpet som goda. Om det rör sig om en stor summa pengar råder jag dig att ta kontakt med en jurist för vidare utredning (det kan vara bra för att tolka huruvida köpavtalet inskränker på dina möjligheter att häva köpet enligt KöpL). Lawlines jurister kan hjälpa dig med detta, jag bifogar länk här: BOKA.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Alexander VallgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”