Får jag göra vad jag vill med mina pengar?

FRÅGA
Om jag vinner pengar kan jag göra vad jag vill med dom utan att blanda in min fru ?T ex dela med mig till mina barn men inte hennes barn
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Regler om förhållandet mellan makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Som huvudregel gäller att makar får göra vad de vill med sin egen egendom, samt att de ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det finns ett undantag från den regeln, som innebär att en make inte får t.ex. sälja eller pantsätta parets gemensamma bostad eller bohag utan den andra makens samtycke (7 kap. 5 § ÄktB).

Eftersom pengar du själv har vunnit inte är en del av er gemensamma bostad eller ert bohag får du alltså använda dig av de pengarna hur du vill, utan att blanda in din fru.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1215)
2021-04-13 Tolkning av äktenskapsförord
2021-04-12 Tolkning av äktenskapsförord
2021-04-11 Hur fungerar det med äktenskapsförord?
2021-03-31 Räknas enskild egendom i äktenskap om maken mottog den under samboskap?

Alla besvarade frågor (91260)