Får jag freda min hund med våld?

FRÅGA
Om min lilla hund blir attackerad av en stor hund och jag vet att den stora hunden kommer ta död på min/orsaka allvarliga skador och jag har redan försökt få bort den utan att skada den, vad händer om jag skadar den andra hunden för att rädda min hund? Exempelvis med laglig pepparspray, knivhugg eller brutna ben. Eller i allra värsta fall att den attackerande hunden avlider? Vilka straff kan jag få?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sammanfattningsvis är det under vissa förutsättningar okej att freda sitt husdjur vid nödsituationer. Dock finns det gränser för hur mycket våld som får användas.

Är det brottsligt att skada annans hund?

Att på olika sätt skada någon annans hund skulle rubriceras så som skadegörelse (12 kapitlet 1 § Brottsbalken) och djurplågeri (16 kapitlet 13 § Brottsbalken). Straffen för dessa brott varierar mellan böter och fängelse i högst 2 år. Du kan också bli skadeståndsskyldig till hundens ägare.

Är det okej att skada annans hund om min hund är i fara?

Om dina handlingar föregås av att din hund blir attackerad av den större hunden kan dock dina handlingar vara rättfärdigande, vilket innebär att de inte skulle ses så som brott. Att din hund riskerar att dö eller att bli allvarligt skadad innebär att det föreligger en nödsituation (24 kapitlet 4 § Brottsbalken). Föreligger nödsituation kan vissa annars brottsliga gärningar anses rättfärdigande, varför din angrepp på den andra hunden under vissa förutsättningar kan anses vara okej. Dina handlingar måste vara försvarliga för att vara rättfärdigande. En tumregel är att det som räddas ska vara mer skyddsvärt än det som offras och att situationen inte skulle kunna lösas på ett mindre ingripande sätt.

Är våldet utöver vad som kan anses vara försvarligt kan detta under vissa omständigheter vara okej i fall då du som ägare till den skadade hunden svårligen kunde kontrollera dig, detta kallas nödexcess (24 kapitlet 6 § Brottsbalken).

I ett tidigare avgjort rättsfall kan vi dra slutsatsen att nödbestämmelsen tillämpas med försiktighet vid slagsmål mellan hundar (RH 1993:163). Ägaren hade i fallet fredat sin hund från en lösspringande hund som hade attackerat den egna hunden. Den attackerande hunden fick ett flertal frakturer. I fallet ansågs inte nöd rättfärdiga handlandet. Den egna hunden hade dock inte fått några svåra skador

Så vad gäller i mitt fall?

Med vad jag har förklarat ovan som underlag kan jag svårligen tänka mig att knivhugg och liknande skador tillfogade med vapen skulle vara okej förutom i undantagsfall (dock är det brott att bära kniv). Att bryta ben på hunden eller andra allvarliga skador är troligtvis okej i fall då din hund också blir attackerad på det sättet – annars inte. Någon form av spray låter relativt ofarligt varför det troligtvis skulle kunna anses vara okej i de flesta fall av hundattacker, förutsatt att sprayet endast ger övergående skador. Faktumet att din hund skulle vara betydligt mindre än den attackerande hunden skulle spela roll i bedömningen om huruvida det föreligger en nödsituation eller nödexcess eftersom faran då är mer påtaglig.

Hoppas att du har fått svar på dina funderingar annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (192)
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?
2021-11-14 Försvarlighet vid berövande av annans egendom

Alla besvarade frågor (97479)