Får jag dela utdrag ur en dom på mina sociala medier?

FRÅGA
Hej. De är såhär att jag nyligen fått ett domslut i en vårdnadstvist, där jag delat utdrag från domen på min Instagram o Facebook,dock syna bara våra namn men inga personnummer eller adresser. Är de ok?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Domar är allmänna handlingar eftersom de är upprättade hos en myndighet (2 kap. 4 och 10 § TF). Utgångspunkten är att allmänna handlingar är offentliga, om de inte är sekretessbelagda. Eftersom det rör sig om ett vårdnadsärende skulle domen kunna vara sekretessbelagd. För att den ska vara det krävs dock att någon av parterna i målet har begärt sekretess (36 kap. 1 § 2 stycket OSL). Så länge inte de bitar av domen du delar är sekretessbelagda är det inte brottsligt att dela dem på dina sociala medier.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?