Får jag bli omplacerad av personliga skäl med sänkt lön?

Jag är tjänsteman inom bank och finans, min arbetsgivare (chef), vill omplacera mig av personliga skäl, det råder inte arbetsbrist. Jag trivs i mitt arbete och med mina kollegor och vill gärna jobba kvar, allra helst i nuvarande tjänst, men om ej så kan jag tänka mig den snarlika men mindre kvalificerade omplaceringen. Dock inte till halva lönen. Finns det någon praxis att luta sig mot i denna fråga. Hur mycket är det okej att de skär i min lön?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar hur mycket nedskärning av lönen som är rimlig vid en omplacering på grund av personliga skäl. Det finns inte några lagregler på området och praxis från Arbetsdomstolen (AD) ställer inte upp en absolut generell regel. Ett resonemang om arbetsskyldighet vid omplacering kan dock föras för att förklara vad som är skäligt för dig att gå med på.

Arbetsskyldigheten genom kollektivavtal

En generell princip är att arbetsskyldighetens gräns går vid tillämpligt kollektivavtal. En arbetsgivare får alltså inte omplacera en arbetstagare till ett annat kollektivavtalsområde. När det gäller tjänstemän är bedömningen lite striktare och man talar då ibland om ett befattningsskydd. Om det finns preciserat i anställningsavtalet vilka arbetsuppgifter som ska utföras så anses arbetsgivaren därigenom ha preciserat arbetsskyldigheten.

Kommer du överens med din arbetsgivare, kan ni självfallet fritt bestämma om omplaceringar som går utanför dessa ramar.

Lagen om anställningsskydd (LAS) syftar primärt till att skydda en fortsatt anställning som sådan. Arbetstagaren kan inte genom LAS grunda något krav på att få behålla samma slags befattning eller samma anställningsvillkor som tidigare. En arbetstagare kan således behöva acceptera en lönesänkning vid en omplacering till annan befattning (se exempelvis AD 2016 nr 53).

Krav på godtagbara skäl vid särskilt ingripande omplaceringar

Vid särskilt ingripande omplaceringar måste din arbetsgivare visa godtagbara skäl för omplaceringen, eftersom dessa i ditt fall skulle ske av personliga skäl, (bastubadarprincipen från AD 1978 nr 89). "Särskilt ingripande omplaceringar" tar sikte på om det har skett en sänkning av lön eller andra anställningsvillkor samt om arbetsuppgifterna förändras. Ett omplaceringserbjudande måste vara skäligt. Arbetsgivarens skäl ska vara relevanta för anställningsförhållandet och får ej vara osakliga. Exempel på skäl som normalt anses vara acceptabla är samarbetssvårigheter, allvarliga konflikter eller om arbetsgivaren har varit tvungen att omplacera en arbetstagare på grund av sexuella trakasserier.

Inom ramen för skälighetsbedömningen prövas de anställningsvillkor som följer med den erbjudna befattningen och arbetsgivarens skäl ska stå i rimlig proportion till de förändringar som omplaceringen innebär. När detta skälighetsbegrepp omvandlas i termer av lön finns inget givet svar, men ett skäligt omplaceringserbjudandet bör inte innebära villkor där den befintliga lönen sänks med mer än 40 procent. Att du skulle få en lönesänkning med 50 procent verkar därmed inte vara skäligt.

Om godtagbara skäl föreligger

Om arbetsgivaren haft sakliga skäl för omplaceringen finns en långtgående arbetsskyldighet för arbetstagare. Även för tjänstemän gäller allmänt sett att arbetstagaren som är kollektivavtalsbunden är skyldig att utföra sådant arbete som naturligt faller under arbetsgivarens verksamhet under förutsättning att arbetet ligger inom ramen för arbetstagarens yrkeskvalifikationer och anställningsavtal, (29/29-principen från AD 1929 nr 29). Är dessa krav uppfyllda är omplaceringen i regel godtagbar. I princip innebär detta att du som arbetstagare är skyldig att utföra arbetet som din arbetsgivare beordrar dig. Vägrar du att utföra arbete inom din arbetsskyldighet kallas detta arbetsvägran och är en grund för uppsägning, (7 § 1 st LAS).

Vad du bör göra

Jag tycker att du ska ta kontakt med ditt fackförbund om du är medlem i ett sådant, så att de får kolla över din situation och hjälpa dig vidare med vad som är skäligt i din situation.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du upplever oklarhet är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo