Får jag bli nekad föräldraledighet när jag är deltidstjänstledig?

2020-06-30 i Föräldraledighet
FRÅGA
Får jag bli nekad föräldraledighet när jag är deltidstjänstledig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om föräldraledighet hittar du i Föräldraledighetslagen. Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera. Enligt 13 § ska en arbetstagare som vill vara föräldraledig anmäla detta till sin arbetsgivare minst två månader i förväg enligt 13 §.

Arbetstagaren ska enligt 14 § samråda med arbetsgivaren om förläggningen av ledigheten. Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kan komma överens ska ledigheten förläggas enligt arbetstagarens önskemål om inte detta medför en påtaglig störning i verksamheten. Arbetsgivaren kan alltså neka ledighet både om du har deltidstjänst eller heltidstjänst, men det krävs mycket för att vara en påtaglig störning. Mindre arbetsplatser är vanligtvis känsligare och kan lättare drabbas av påtagliga störningar än större arbetsplatser.

Vänligen,

Emil Larsson
Fick du svar på din fråga?