Får jag behålla en kunds egendom när denne går i konkurs?

2017-10-31 i Konkurs
FRÅGA
Om jag förvara kunds egendom åt kund vid kundens konkurs, kan jag behålla den då kund har förfallen skuld som överstiger värdet på den egendomen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du förvarar egendom åt någon som du har en förfallen fordran på har du rätt att hålla kvar egendomen som påtryckningsmedel för att betalning ska ske, s.k. retentionsrätt. Det krävs dock att det finns ett samband (s.k. konnexitet) mellan den egendom och den fordran du har, t.ex. förvaringskostnader, reparation eller annan vård som inte betalats. Om det går att härleda den innehållna egendomen till den förfallna fordringen föreligger retentionsrätt. Om du som näringsidkare i din verksamhet förvarar egendomen har du dessutom under vissa förutsättningar rätt att sälja egendomen. Det gäller dock inte när det föreligger en konkurs.

Anledningen till det är att om du har retentionsrätt har du vid kundens konkurs en förmånsrätt (se 4 § andra punkten förmånsrättslagen). Det innebär att du har rätt att få din fordran betald innan många andra borgenärer. Detta sker på så sätt att antingen du eller konkursförvaltaren säljer egendomen. Det värde som överstiger skuldens belopp tillfaller konkursboet.

Du får endast betalt upp till det värde din fordran uppgår till. Säljs egendomen för 12 000 kr, och din fordran är 10 000 kr får konkursboet 2000 kr som delas ut till andra borgenärer. En fråga värd en anmärkning är att om egendomen istället säljs för 9000 kr är säkerheten för de resterande 1000 kr borta, och du hamnar sist i ledet i konkursen. Man säger då att de återstående 1000 kr är oprioriterade. Chansen att få betalt för en oprioriterad fordran är dessvärre oftast liten.

Sammanfattningsvis får du hålla inne egendomen om det går att fastställa ett samband mellan egendomen och den förfallna skulden. I en konkurs har du genom din retentionsrätt "förtur" till betalning. Du kan dock inte få ett värde större än vad den förfallna skulden avser.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (266)
2021-09-07 Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?
2021-08-16 Kan man försätta ett dödsbo i konkurs?
2021-07-31 Vad händer om dödsboet har stora skulder?
2021-06-06 Vem ska betala konkursförvaltarens arvode?

Alla besvarade frågor (95697)