Får jag anställa vem jag vill?

kan man anställa en person som jobbat tidigare på en arbetsplats utan annons och en fast anställd redan vikarierar på den tjänsten som får återgå till sin tidigare tjänst .personen ifråga har utbildning som kock men får återgå till ekonomibiträde från den tjänst som personen utifrån får ta. Personen som blivit nyanställd har tidigare jobbat som kock menhar arbetat på annan ort efter hon sa upp sig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår från att det inte rör en statlig arbetsplats och att därför lagen om anställningsskydd, LAS, blir tillämplig.

Det korta svaret på din fråga är ja, du kan anställa den andra personen utan annonsering, trots att vikarien är en utbildad kock.

När du som arbetsgivare ska anställa en person kan du som utgångspunkt anställa den personen du anser vara mest lämpad för jobbet. Du behöver inte annonsera ut tjänsten utan kan erbjuda den direkt till den tilltänkta arbetstagaren.

Det finns dock viss reglering som rör företrädesrätt till återanställning som du måste ta hänsyn till. Det kan vara så att tidigare anställda som sagts upp p.g.a. arbetsbrist har rätt att få återanställning och därmed måste ges förtur framför den kock du vill anställa, 25 § LAS. Det samma skulle kunna ha gällt för den person som nu är anställd som vikarie. Med tanke på att den personen inte blir uppsagd utan får en annan typ av tjänst frångår du inte den personens rättigheter. Vikarien har enligt min bedömning ingen rätt att få fortsätta som kock om denne ändå får en annan anställning.

Vid anställning aktualiseras också diskrimineringslagstiftningen. Det är viktigt att du kan visa varför den person ni anställer är rätt person för jobbet. Om inte skulle exempelvis vikarien kunna hävda att vikarien inte fick jobbet p.g.a. kön, etnisk bakgrund, ålder eller någon annan av de diskrimineringsgrunder som nämns i 1 kap. 5 § diskrimineringslagen. Med tanke på att den kock ni planerar att anställa jobbat hos er och som kock tidigare bör det inte innebära några bekymmer, men det är ändå klokt att ha tillgång till meritförteckning mm som visar att den ni anställer har vad som krävs.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Henrik ÄrnlövRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo