Får hyresvärden höja hyran för mitt förråd?

Hej.Hyr ett föråd på 1541 kr i mån.Så vill hyresvärden höja hyra till 1937 till 1/7.Är det lagligt och göra det?Mvh Kim

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rörande din fråga är reglerna i 12 kap Jordabalken (JB) aktuella. För förråd (som jag utgår från inte hör till en bostadslägenhet) gäller samma regler som för hyra av lokal.

Hyresvärden får höja hyran
Det är lagligt för din hyresvärd att höja hyran. För att villkorsändring, i form av höjd hyra, ska kunna ske måste hyresvärden säga upp ert hyresavtal för villkorsändring (12 kap 58 § JB). Det innebär att kontraktet endast förlängs om du accepterar hyran. Accepterar du den inte måste du flytta ur förrådet. Om den begärda hyran är oskälig (se nedan) har du dock rätt till skadestånd. Är hyran skälig, får du flytta utan rätt till skadestånd.

Observera att ovan gäller endast om du inte accepterar hyran. Accepterar du den, har du rätt att ha kvar förrådet.

Din rätt till skadestånd om den nya hyran är oskälig
Du kan, som nämnt ovan, ha rätt till skadestånd för de kostnader du lider genom att hyresavtalet sägs upp och du tvingas flytta ut, om den nya begärda hyran oskälig. Bedömning av om hyran är skälig eller oskälig görs av hyresnämnden genom jämförelse med hyror för andra liknande förråd på marknaden i ditt område (12 kap 57 a § JB).

Om det visar sig att den hyra din hyresvärd begär är högreän hyran av andra likvärdiga förråd, är den oskälig. Du kan då, med hjälp av hyresnämndens beslut, stämma hyresvärden i tingsrätten och kräva skadestånd för de kostnader du lider genom att hyresavtalet sägs upp. Om hyran däremot är skälig, måste du antingen acceptera hyran eller flytta ut från förrådet utan rätt till skadestånd.

Skicka in ärendet till hyresnämnden inom två månader
För att inte förlora rätten till prövning av den begärda hyran och möjligt skadestånd, måste du skicka in ärendet till hyresnämnden inom två månader från det att du fick meddelandet av din hyresvärd (12 kap 58 § JB). Ansökningsblankett finns här.

Hoppas detta är svar på din fråga! Har du fler funderar får du gärna lämna en kommentar här under så svarar jag igen.

Med vänliga hälsningar

Julia AmundssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning