Får hyresvärd starta konkurrerande verksamhet?

Mitt företag hyr en industrilokal där vi bedriver industriverksamhet. Min hyresvärd har för avsikt att starta konkurrerande verksamhet i framtiden. Om han kontaktar mina kunder, för att försöka få över dom till sig, gör han ett fel?

Finns det någon lojalitetsplikt gentemot mig som hyresgäst som gör att han inte får kontakta mina kunder?

Hur länge isåfall gäller en sådan lojalitetsbrist?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att ni använder er av Lawlines betaltjänster.

Lagregler som kan begränsa hyresvärdens rätt att starta konkurrerande verksamhet?

Det finns inga lagregler som begränsar en fastighetsägares rätt att bedriva konkurrerande verksamhet eller som hindrar en fastighetsägare att närma sig hyresgästens kunder. Anledningen är att tanken om fri konkurrens inte äventyras genom sådan konkurrerande verksamhet. Ditt case faller därför tillbaka på innebörden av ert ingångna hyresavtal. Hyresvärd och hyresgäst förbinder sig att göra det som har utlovats i hyresavtalet. Det du försöker göra gällande, är att hyresvärden ska tåla begränsningar för utövandet av rättigheter i ert avtalsförhållande som du inte har förbehållit dig i ert avtal. För att vinna framgång med denna typ av talan behöver du typiskt sett peka på ett villkor i ert hyresavtal som begränsar sin hyresvärds möjlighet att starta sådan konkurrerande verksamhet.

Lojalitetsplikten i avtalsförhållanden

I svensk rättstradition kan man säga att det finns ett slags bakomliggande lojalitetsplikt i alla avtalsförhållanden. Denna plikt gäller under hela avtalsperioden och slutar gälla när avtalet inte längre är giltigt. Lojalitetsplikten har dock inte ansetts utgöra en egen självständig grund, utan den har snarare gett upphov till andra mer konkreta regler som bygger på lojalitet, t.ex. regler om skadestånd som har sin grund i att avtalsparter inte ska skada varandras intressen. Det finns inga regler som ger dig rätt till skadestånd i er situation.

Bevisbörda

Du måste bevisa att hyresvärden gör fel genom att starta konkurrerande verksamhet eller närma sig dina kunder. Har ni infört något sådant villkor i ert hyresavtal, har du goda chanser att göra gällande detta. Har ni inte infört något sådant villkor, måste du visa att ni båda hade tänkt er ett sådant förbud när ni ingick hyresavtalet, men att ni inte införde det i avtalet. Du får argumentera för något slags förväntan om fair play eller liknande. Dina chanser att vinna framgång är små om du inte kan stödja dig på ert hyresavtal.

Hör av er om något är oklart i svaret.

Vänliga hälsningar,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”