Får hyresvärd säga upp hyresavtal i förtid?

2021-03-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Kan hyresvärden kasta ut hyresgästen utan någon allvarlig anledning. Det är så att vi har två hyrd lägenheter. På ena bor vi och i den andra min mamma. för att hon har inte tillräckligt pöäng till att hyra sin egen lägenhet. Hyresvärden säger att förra hyresgästerna är fortfarande folkbokförd här och därför är inte av behov den andra lägenheten och därför måste lämna öve lägenheten
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En hyresrätt kan anses förverkad om en hyresgäst uppfyller något av de punkter som anges i 12 kap. 42 § jordabalken, om så är fallet så kan hyresvärden säga upp hyresavtalet i förtid. Exempel på en förverkandegrund är att hyresgästen dröjer med att betala hyran i mer än en vecka efter förfallodagen. Även när en förverkandegrund har ägt rum så har hyresgästen ett lagstadgat skydd för detta i 12 kap. 43-44 §§ jordabalken. Hyresgästen kan exempelvis vidta rättelse innan hyresvärden har sagt upp avtalet och då gäller inte längre förverkandegrunden gentemot hyresgästen (12 kap. 43 § jordabalken).

Sammanfattningsvis så kan inte hyresvärden säga upp hyresavtalet i förtid utan att någon av de lagstadgade förverkandegrunderna i 12 kap. 42 § jordabalken är uppfyllda.


Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?