FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal28/04/2020

Får hyresgästen säga upp elavtalet utan hyresvärdens godkännande?

Företag A sitter på ett elavtal med ett elbolag på sin lokal(En månad bindningstid, 24 månader uppsägningstid)

Företag A hyr ut sin lokal till Företag B.

Företag B ska stå för el,vatten etc.

Företag B tecknar nytt elavtal på lokalen som företag A har haft.

Elbolaget hävdar nu att Företag A ska betala brytavgift på grund av att Företag B tecknat nytt elavtal på lokalen.

Elbolaget hävdar avtalsbrott av Företag A eftersom Företag B har tecknat nytt elavtal på lokalen.

Brytavgiften är nånstans mellan 25.000-50.000kr.

Vad gäller i denna situation?

Lawline svarar

Hejsan!

Som jag ser det finns det fyra parter i detta.
1. Företag A
2. Hyresgästen (företag B)
3. Elbolag A (originala elbolaget)
4. Elbolag B (det elbolag som företag B har ändrat till)

Hyreslagen eller någon annan lag reglerar inte direkt denna situationen utan man måste finna vägledning i avtalslagen och allmänna avtalsrättsliga principer.

Vem är ansvarig gentemot elbolag A?
När företag A hyr ut lokalen kan de välja att behålla elavtalet eller skriva över det på hyresgästen. Om hyresgästen själv ska stå på avtalet så behöver detta ändras hos elbolaget. Om företag A väljer att stå kvar på elavtalet och debitera hyresgästen själva går det också bra, men då är företag A i detta fall är betalningsansvarig. Svaret på denna fråga är alltså, den som är skriven på avtalet är ansvarig mot elbolaget. Om det är företag A så är de ansvariga att betala avtalsbrottet OM uppsägning av avtalet är giltigt. Frågan är då om uppsägningen av elavtalet är giltigt?

Var uppsägningen giltig?
Utgångspunkten för hyresgästens rättigheter att göra saker i lokalen kommer från hyresavtalet. Det står fritt för parter att avtala om hur det ska se ut med elen och huruvida hyresgästen får ändra det. Utgångspunkten bör dock vara att hyresgästen inte har rätt att ändra avtalet om det inte står i avtalet. Om det inte står att hyresgästen får ändra elbolag så har uppsägningen varit ogiltig eftersom de har sagt upp avtalet utan företag As medgivande. Elbolaget har även gjort fel här eftersom de godkände uppsägningen utan företags As medgivande, det är endast parter av ett avtal som ska säga upp avtalet. Som det ser ut så har inte någon uppsägning gjorts.

Om det dock står i hyresavtalet att företag B står för elbolaget och att de skrivna på elavtalet med elbolaget så är uppsägningen giltig men i detta fall är det företag B som ska stå för brytavgiften eftersom det är dem som är part i elavtalet.

Vad händer med elbolag B?
Elbolag B har ett avtal med hyresgästen. Hyresgästen måste därför säga upp elavtalet med elbolag B och betala uppsägningstidens eller betala för brytavgiften för elbolag A (om företag A godkänner detta) och fortsätta ha ett avtal med elbolag B (men i detta fall så är företag A inte längre part i elavtalet i deras lokal).

Sammanfattningsvis
Hyresavtalet avgör om huruvida hyresgästen får säga upp elbolag eller inte. Om hyresgästen inte får göra det så har elavtalet med elbolag A inte sagts upp alls och företag B måste säga upp elavtalet med elbolag B. Om hyresgästen står på elavtalet med elbolag A så är det hyresgästen som är part i avtalet och det är därför dem som ska betala brytavgiften. Slutsatsen är att företag A är inte ansvarig och ska inte betala brytningsavgiften utan det är företag B som är ansvarig för detta.

Har du några följdfrågor eller funderingar så kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?