Får hemsidor publicera ens personnummer?

Det är integritetsskränkande att det går att få fram hela personnumret genom vissa hemsidor. Detta måste stoppas då det är fritt fram att stjäla en identitet på nätet. Jag har drabbats av detta en gång och vill inte att detta upprepas.

En hemsida har utan min vetskap lagt ut detta, vilket omedelbart måste stoppas

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår att du är bekymrad över att det kan gå att få fram hela personnumret genom hemsidor.

Inledningsvis kommer yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) användas för att besvara din fråga.

Personnummer är en offentlig uppgift

Informationen som vissa hemsidor publicerar utgör offentliga uppgifter, som t.ex. om man förekommit i rättegång, adress och personuppgifter. För att få publicera sådan information så krävs det att sidan har ett utgivningsbevis. För att få ett utgivningsbevis behövs bland annat en ansvarig utgivare, det vill säga en person som har straffrättsligt ansvar för hemsidan (1 kap. 9 § YGL).

Att publicera personnummer utgör inte ett yttrandefrihetsbrott

Om en hemsida har ett utgivningsbevis så medföljer även ett grundlagsskydd för att hemsidan ska kunna publicera uppgifter, som till exempel ett personnummer. Det finns dock undantag från deras rättighet att publicera uppgifter, vilket skulle kunna vara om de begår yttrandefrihetsbrott. Sådana brott kan exempelvis vara förtal eller hets mot folkgrupp (5 kap. 1 § YGL). Den som riskerar att åtalas är den ansvarige utgivaren för hemsidan, som alltså har det straffrättsliga ansvaret. Genom att undersöka de yttrandefrihetsbrott som finns går det att dra slutsatsen att publicering av personnummer inte utgör ett sådant. Anledningen är att dessa uppgifter är offentliga och utgör således inte yttrandefrihetsbrott.

Inte heller utgör publicering av personnummer ett brott gentemot dataskyddsförordningen (GDPR), eftersom GDPR ger möjlighet åt medlemsländerna (i vårt fall Sverige) att göra undantag för att bevara människor deras yttrandefrihet (kap. 9 art. 85 GDPR).

Sammanfattning

Trots att det kan anses som besvärligt att hemsidor publicerar personnummer, är deras agerande lagligt på grund av att de har ett utgivningsbevis, vilket är grundlagsskyddat. Således omfattas agerande av yttrandefriheten och är inte olagligt, så till vida deras publicering inte skulle utgöra t.ex. förtal eller hets mot folkgrupp. Inte heller strider det mot GDPR, eftersom det finns undantag i GDPR för yttrandefriheten. Min rekommendation är att du kontaktar hemsidan och förklarar din situation, samt att du vill att de tar bort uppgifterna.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emil WellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo