FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut28/06/2018

Får härskande fastighet som har vägservitut vidta åtgärd på vägen utan tjänande fastighets samtycke?

Hej vi har ett torp och har en granne som har stuga bredvid oss. Vi äger nästan hela marken som vägen ligger på upp till torpen, grannen har en kil mitt över vägen som han äger pga att det legat ett garage där tidigare. Han har ett servitut att få åka på vägen till sitt torp. Nu vill han bredda vägen för att lastbil skall kunna komma upp och tömma hans avlopp. Vi vill att vägen skall vara orörd då det är en gammal väg som följds av en stenmur. Får han göra detta utan vårat medgivande ? Eller kan vi neka detta då det är vår mark. Han kan ju gräva ner en slang på sin mark då det lutar bra. Hur gör vi med detta? Han har anmält oss till kommunen. Tacksam för svar. /

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du undrar ifall din granne som har ett vägservitut har rätt att bredda vägen utan ditt samtycke.

Vad är ett servitut?

Jag ska börja med att redogöra för de grundläggande reglerna om servitut. Ett servitut är ett avtal mellan två fastigheter som ger den ena fastigheten (den härskande) rätt att använda eller nyttja något som ligger på den andra fastigheten (den tjänande), jordabalken (JB) 14 kap. 1 §. I ditt fall är du den tjänande fastigheten eftersom vägen ligger på din fastighet och din granne den härskande fastigheten eftersom hen har rätt att använda vägen.

Vem svarar för underhållet?

Som tjänande fastighet har man en skyldighet att underhålla servitutet men inte mer. Detta framgår av JB 14 kap. 1 § 2 st. som säger att servitut inte får förenas med skyldighet för den tjänande fastigheten att fullgöra annat än underhåll. Nu vet jag inte vad som står i ert avtal men om det står att den tjänande fastigheten svarar för underhållet kan du i alla fall inte åläggas någon annan skyldighet än att just underhålla vägen. Snöröjning är ett exempel på sådan underhållning. En åtgärd att bredda vägen för att lastbil ska kunna köras in får inte anses ligga under din underhållningsskyldighet. Om det inte är föreskrivet att den tjänande fastigheten ska svara för underhållet åligger det den härskande fastigheten att hålla vägen i sådant skick att skada eller olägenhet inte vållas i onödan, JB 14 kap. 6 § 2 st.

Om din granne nu själv skulle bredda vägen och det skulle orsaka skada på den eller muren är han skyldig att återställa vad som rubbats och ersätta skada, JB 14 kap. 7 §. Skulle en breddning av vägen inte medföra någon skada eller olägenhet är det inga problem för din granne.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att du inte har någon skyldighet att bredda vägen. Om din granne svarar för underhållet av vägen får han förfara över den så länge det inte medför någon skada eller olägenhet för den tjänande fastigheten. Jag kan inte svara på om en breddning av vägen skulle medföra sådan skada men om den skulle göra det har din granne en skyldighet att återställa den och ersätta skada.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000