Får halvsyskon ingå äktenskap och skaffa barn?

FRÅGA
Hej! Jag har läst att det är ju lagligt för halvsyskon att ha samlag, till och med gifta sig om länsstyrelsen godkänner det. Men är det även lagligt för halvsyskon att skaffa barn ihop?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga besvaras med hjälp av reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB).

Ett äktenskap får inte ingås mellan dem som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon (2 kap. 3 § första stycket ÄktB). Avseende halvsyskon måste länsstyrelsen bevilja tillstånd (dispens) för att äktenskap ska få ingås (2 kap. 3 § andra stycket och 15 kap. 1 § ÄktB). Inte heller personer som genom adoptivförhållande är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led får gifta sig med varandra och även beträffande adoptivförhållande måste dessa efter ansökan få tillstånd av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska inhämta ett yttrande från Socialstyrelsen i ärenden som rör halvsyskon. Yttrandet ska utgöra underlag för bedömningen av den arvsbiologiska (genetiska) risken vid föräldraskap i det enskilda fallet, alltså i just det fallet som tas upp för bedömning. Länsstyrelsen ska också beakta relevanta familjeförhållanden hos halvsyskonen.

Svar på din fråga
Det är således lagligt för halvsyskon att skaffa barn ihop om länsstyrelsen beviljar tillstånd för äktenskapet. Vid bedömningen beaktas den arvsbiologiska risken och halvsyskonens familjeförhållanden.

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1200)
2021-02-28 Enskild egendom och giftorättsgods
2021-02-27 Erkännande av utländska äktenskap
2021-02-27 Får jag göra vad jag vill med mina pengar?
2021-02-21 Måste man specificera egendom i äktenskapsförord när all egendom ska vara enskild?

Alla besvarade frågor (89867)