FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/06/2022

Får halsband som hittats vid köp av nytt hus behållas?

Hej! Vi hittade ett halsband när vi rev köket i huset vi köpte av mina föräldrar. Har vi rätt att behålla smycket?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att du har köpt ett hus av dina föräldrar och att du har hittat ett halsband som du undrar om du får behålla. I mitt svar kommer jag att utgå från detta och tillämpa jordabalken (JB). 

Får man behålla löst föremål (halsband) som hittats i hus som köpts? 

Lös egendom (i detta fall ett halsband) är sådant som inte är fast egendom, 1 kap. 1-2§§ JB. Det finns en grundregeln som anger att det tillbehör som fanns på fastigheten när den visades för köparen ska ingå i köpet. Om säljaren vill ta med vissa tillbehör bör denne generellt informera köparen i god tid. I detta fall gäller det lös egendom (halsband) som hittats vid renovering av ett nyköpt hus. Såvida det inte finns några särskilda omständigheter som tyder på annat bör du kunna behålla halsbandet du hittat, då ni fann det efter köpet av huset. 

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du ha fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare