Får grannens växter skugga din tomt?

2021-07-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min granne har planterat ett antal snabbväxande träd som tar bort vår utsikt över havet. De har växt upp mitt framför vår balkong där vi äter middag på sommarkvällarna. De har också en häck som är ca en meter för hög i tomtgränsen och med grenar som varje år växer in på vår tomt. Vi har ständigt bett att de ska ta ner träden, korta ner dem så de inte växer upp över vår balkong men varje år likadant. Vet att det i jordabalken finns paragrafer med hänsynstagande mellan grannar. Hur ska vi göra för att få bort all störande växtlighet? Detta har pågått i tre decennier.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

I 3 kap. jordabalken (JB) regleras rättsförhållandet mellan grannar. Huvudregeln är att fastighetsägaren har rätt att bestämma över träd och annan växtlighet som förekommer på fastigheten.

Vid nyttjanden av fastigheten ska fastighetsägaren ta skälig hänsyn till omgivningen, 3 kap. 1 § JB. Bestämmelsen innebär att grannar ska visa respekt för varandra och inte vidta åtgärder som kan orsaka olägenhet för den andre. Att er granne har planterat ett antal snabbväxande träd som tar bort eran utsikt över havet är däremot ingen olägenhet som din granne måste ta hänsyn till. Inte heller är häcken det.

Tränger rot eller gren in på grannens fastighet och medför detta olägenhet för grannen har denne rätt att ta bort roten eller grenen 3 kap. 2 § JB. Emellertid gäller detta främst när grenar eller rötter letar sig in på grannens tomt eller om trädet annars skulle vara ruttet och riskera att skada grannens fastighet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du frågor om något annat är du välkommen att vända dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2095)
2021-09-23 Får man ställa en kompost nära tomtgränsen?
2021-09-22 Ofullständig fråga
2021-09-21 Kan man ge en fastighet som gåva till en utomlands bosatt?
2021-09-18 Får man fälla en alm på egen tomt utan marklov?

Alla besvarade frågor (95915)