FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet28/11/2018

Får grannens sambo anmäla mitt staket/plank till byggnadskontoret?

Hej igen.

Min fråga var nog felställd. Det handlar om ett plank som jag satt upp på min tomt och anmälan är gjord till Byggnadkontoret i min hemkommun. av en kvinna som är sambo med min granne. Kvinnan finns inte på lagfarten.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I rättsfallet NJA 1990 s. 71, som handlar om två grannar och klippningen av en häck, kan man läsa att "Under förarbetena till gällande JB diskuterades införande i balkens kapitel om rättsförhållanden mellan grannar av lagbestämmelser avseende bl a frågor om hägnad mellan grannfastigheter och om gemensamma murar och andra anläggningar i gräns. Någon sådan lagstiftning kom emellertid ej till stånd."

Fastän någon precis lagstiftning inte kan återfinnas, kan man ta ledning av huvudregeln avseende rättsförhållandet mellan grannar, som regleras i 3 kap. 1 § jordabalken. Däri stadgas den allmänna principen att man ska visa hänsyn till grannar och omgivning.

Gällande staket omfattas sådana inte av bygglovsplikt (MÖD 2015:42), såvida staketet är av sedvanlig utformning och höjd. Sedvanlig höjd får anses vara 110 cm och utformning bör anses vara, att staketet har viss genomsynlighet och att det inte målas i någon extremt avvikande, sett till övrig omgivning, färg.

Man har sålunda rätt att sätta upp staket på sin tomt utan grannens samtycke, såvida staketet står på ens tomt och inte "tränger in" på grannens tomt.

Huruvida grannens sambo står på lagfarten är inte av betydelse, eftersom det väsentliga är "grannar och omgivning". Det är sålunda enbart utformningen av staketet/planket som har betydelse.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”