Får grannen ta en gammal samfälld väg i bruk på eget beslut?

2019-01-19 i Servitut
FRÅGA
Har en gammal samfälld väg över min tomt, marken ingår i min tomts areal . Vägen har ej varit i bruk på minst 100 år och det finns ej ett spår av den. Nu har min granne tänkt att ta upp den igen, vad gäller måste han ha något tillstånd eller är det bara att komma med grävaren. Två ägare till samfällda vägen den andre är helt emot det
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Lagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Lagen om förvaltning av samfälligheter (Lfs) och Fastighetsbildningslagen (FBL).

Samfällighet och dess förvaltning
Det framgår att en samfällighet avser ett område som är gemensamt för flera fastigheter. Att området är samfällt kan bero på att det aldrig har blivit delat eller att det vid delning av fastighet har undantagits för något gemensamt behov. Detta innebär således att den samfällda vägen som går över din tomt inte enbart tillhör dig, utan även de andra som har del av den, precis som du säger, 1 kap. 3 § FBL.

Det framgår av lagen att ni som delägare ska förvalta vägen tillsammans, 6 § Lfs. Är det däremot så att ni som delägare inte kan komma överens i någon viss fråga, precis som jag förstår nu är fallet, kan du begära att Lantmäteriet håller ett sammanträde med er delägare för att avgöra i frågan, 7 § Lfs. Jag råder dig alltså att höra av dig till dem så att de kan ta ett beslut.
- Deras mejladress är kundcenter@lm.se och deras telefonnummer till kundtjänsten är 0771-63 63 63.

Med tanke på att ni inte är överens om samfälligheten menar jag att grannen inte har rätt att ta dit en grävmaskin utan ditt samtycke. Ni bör alltså komma fram till en lösning på problemet innan någonting görs.

Om du vill läsa mer om samfälligheter på Lantmäteriets hemsida kan du gå in här.

Avslutning
Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har någon följdfråga så är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawlin.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (217)
2019-05-18 Kan kommunen ha en ledningsrätt på min tomt?
2019-04-27 Vad gäller för underhåll av servitut om det inte är avtalat?
2019-04-25 Kan det lösas billigare genom ett avtalsservitut som ger oss samma rätt till tomtsnutten, som en lagfart skulle ge?
2019-04-15 Vad gäller om servitut?

Alla besvarade frågor (69284)